Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

W@M Portal XS87IP

Product picture of: W@M Portal XS87IP

Sản phẩm này không có sẵn.

Vui lòng kiểm tra sản phẩm thế hệ mới trong phần sản phẩm trước đây / sản phẩm thay thế hoặc liên hệ với Endress+Hauser/ đại diện Endress+Hauser địa phương.

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

 • Measuring principle

  Plant Asset Management

 • Application Task

  Data acquisition

  Data management

  Documentation & reports

  Data transmission

  Maintenance management

 • Field of Application

  W@M Portal is Endress+Hauser's online platform (hosted application) for asset information management.


  The web based portal provides pre-filled information for Endress+Hauser devices and allows management of third party equipment.


  As online platform, the data are hosted by Endress+Hauser.


  W@M Portal is easy to use and delivers a quick access to asset information in any maintenance activities.

 • Operating systems

  Microsoft Windows 2008 R2

  Windows 7 (64 bit)

 • Processor type

  1.5 GHz

 • Main memory

  2 GB

 • Hard-disk capacity

  500 MB

 • Monitor resolution, display

  1024 x 768 (minimum screen resolution)

 • Other

  Web browsers: Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 24 ESR

  PDF-Reader: Adobe Acrobat Reader 9.0

  Microsoft Excel 2007, 2010, 2013

 • Registered Trademarks

  Microsoft, Windows 2008, Windows 7 and the Microsoft logo are registered trademarks of the Microsoft Corporation.


  All other brand and product names are trademarks or registered trademarks of the companies and organizations in question.

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn