Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Công Nghệ Heartbeat

Kiểm soát số liệu đo lường của khách hàng

Khách hàng muốn tăng thời gian vận hành của nhà máy và giảm chi phí? Công Nghệ Heartbeat đảm bảo chẩn đoán và kiểm tra lâu dài mà không gián đoạn quy trình. Công nghệ này đảm bảo hoạt động của nhà máy an toàn và hiệu quả về chi phí trong toàn bộ vòng đời sản phẩm. Một loạt các thiết bị Endress+Hauser với Công Nghệ Heartbeat hiện đang được cung cấp, kết hợp chức năng chẩn đoán, kiểm tra và theo dõi để tối ưu hóa quy trình.

Công Nghệ Heartbeat dành cho thiết bị đo lưu lượng, đo mức, phân tích và đo nhiệt độ

Công Nghệ Heartbeat - Chẩn Đoán, Kiểm Tra, Theo Dõi ©Endress+Hauser

Lợi ích

 • Công Nghệ Chẩn Đoán Heartbeat

  Các thông báo chẩn đoán chuẩn hóa với các hướng dẫn rõ ràng tạo điều kiện cho việc bảo trì hiệu quả và theo trạng thái. Tính năng tự chẩn đoán chính xác thiết bị cho phép vận hành nhà máy an toàn với chu trình kiểm tra mở rộng.

 • Kiểm Tra Heartbeat

  Quy trình kiểm tra theo hướng dẫn không làm gián đoạn quy trình đạt được các kết quả kiểm tra được ghi nhận dữ liệu. Nghi thức kiểm tra được tạo tự động hỗ trợ các bằng chứng cần thiết cho luật pháp, quy định và tiêu chuẩn.

 • Công Nghệ Theo Dõi Heartbeat

  Nhận biết xu hướng để bảo trì theo dự báo rất dễ dàng thực hiện bằng các thiết bị được cung cấp và dữ liệu quy trình. Với sự kết hợp của các thông số thiết bị và quy trình, khách hàng phân tích việc tối ưu hóa quy trình theo mục tiêu.

Thiết bị với Công Nghệ Heartbeat mở rộng chu kỳ kiểm tra quan trọng và cung cấp các thông báo chẩn đoán chuẩn để thực hiện việc bảo trì tiết kiệm. Việc kiểm tra xảy ra trực tiếp tại điểm đo mà không gián đoạn quy trình để hạn chế công sức kiểm tra. Dữ liệu theo dõi tạo điều kiện cho việc bảo trì theo dự báo để tối ưu hóa quy trình nhiều hơn. Công Nghệ Heartbeat giúp kiểm soát tốt hơn và dễ dàng hơn các điểm đo.

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn