Ứng dụng SmartBlue

Truy cập thiết bị thuận tiện và an toàn

Chọn nơi an toàn và thuận tiện trong vòng bán kính lên đến 20 m xung quanh thiết bị để vận hành nó. Đặc biệt, ở những nơi khó tiếp cận hoặc nguy hiểm, việc vận hành thiết bị qua ứng dụng SmartBlue là điều hết sức dễ dàng. Đối với hoạt động bảo trì, tất cả dữ liệu luôn sẵn sàng được cung cấp theo thời gian thực. SmartBlue dựa trên công nghệ không dây Bluetooth®, không cần trình điều khiển riêng. Dữ liệu chuyển đổi được mã hóa; hệ thống được viện Fraunhofer của Đức chứng nhận.

Ứng dụng SmartBlue ©Endress+Hauser

Lợi ích

  • Tiết kiệm thời gian nhờ truy cập thiết bị không dây

  • Thông tin chẩn đoán và thông tin hoạt động thời gian thực luôn sẵn sàng

  • An toàn là trên hết: Không còn phải tiếp cận những khu vực nguy hiểm

  • Chuyển đổi dữ liệu an toàn và được mã hóa

  • Ổn định: Không mất dữ liệu trong quá trình vận hành thử và bảo trì

Các thiết bị hiện hữu có ứng dụng SmartBlue:

Thiết bị đo mức: radar Micropilot FMR10/FMR20 và và tất cả các dòng radar của thiết bị MicropilotLevelflex

Thiết bị phân tích chất lỏng: Liquiline Compact CM82 transmitter for PH, thiết bị đo độ dẫn điện và khí oxy

Thiết bị đo lưu lượng: Picomag magmeter

Thiết bị đo nhiệt độ: Transmitter TMT71TMT72

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn