Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử

Hệ thống đo chênh áp điện tử

Đáng tin cậy. An toàn. Hiệu quả về chi phí.

Với hệ thống đo chênh áp điện tử, chúng tôi cung cấp giải pháp hoàn toàn ưu việt với giá trị vượt trội để đo mức trong bể áp lực và chân không. Deltabar FMD71/FMD72 giúp loại bỏ các vấn đề do việc đo chênh áp cơ học truyền thống sử dụng các ống điểm nối hoặc ống mao dẫn chứa đầy dầu. Sử dụng hệ thống đo chênh áp điện tử giúp hạn chế rủi ro về độ an toàn và tối ưu hóa tổng chi phí đầu tư nhờ giảm thời gian lắp đặt, thời gian máy dừng hoạt động cho việc bảo trì và yêu cầu phụ tùng.

Sự hoạt hóa thể hiện lợi ích của việc đo chênh áp điện tử

Hệ thống đo chênh áp điện tử Deltabar FMD71 FMD72 ©Endress+Hauser
Hệ thống đo chênh áp điện tử DeltabarFMD71 FMD72 ©Endress+Hauser

Lợi ích

 • Loại bỏ các vấn đề cơ học truyền thống (băng đai bị nứt, tắc nghẽn đường ống, đóng băng đường ống, đường ống khô/ướt không nhất quán) nhờ đó tính khả dụng và độ tin cậy của quy trình lớn hơn

 • Cung cấp các mô-đun cảm biến bằng sứ hoặc mô-đun cảm biến kim loại

 • Tổng chi phí đầu tư thấp nhất nhờ giảm thời gian lắp đặt, bảo trì, thời gian ngừng hoạt động của máy và yêu cầu phụ tùng

 • Đo mức đa biến: Chênh áp, áp suất đầu và nhiệt độ cảm biến dựa trên HART từ một hệ thống. Thể hiện tình trạng liên tục của toàn bộ hệ thống thông qua chẩn đoán dựa trên HART

 • Độ lặp lại cao và ổn định dài hạn

Hệ thống gồm có hai mô-đun cảm biến và chỉ một thiết bị truyền tín hiệu. Một mô-đun cảm biến đo mức thủy tĩnh (áp suất cao bao gồm áp suất đầu) và một mô-đun khác đo áp suất đầu (áp suất thấp). Mức được tính từ hai giá trị này chỉ trong một thiết bị truyền tín hiệu. Hệ thống đo chênh áp điện tử loại bỏ sự dịch chuyển đo do nhiệt độ môi trường thay đổi lên đến 95%.

 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Tải

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn