The Endress+Hauser Group

Trung tâm truyền thông

Sự kiện

Xây dựng sự nghiệp cùng Endress+Hauser

Tra cứu sản phẩm

Thông tin liên hệ

Proline Promass I 100
Coriolis flowmeter

Combines in-line viscosity and flow measurement with an ultra-compact transmitter

 • Coriolis flowmeter - Proline Promass I 100 ©Endress+Hauser
 • The Coriolis Flow Measuring Principle

 • Introduction of Proline Web server

The straight single-tube design of the Promass I 100, provides the regular Coriolis flowmeter outputs of mass flow, density and temperature, additionally it provides in-line viscosity measurement as an optional output.
Combined with the smallest transmitter housing available today it delivers full performance on the smallest footprint. Promass I 100 will be the preferred choice for system integrators, skid builders and equipment manufacturers.

Lợi ích

 • Energy-saving – full bore design enables minimal pressure loss

 • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

 • Space-saving installation – no in/outlet run needs

 • Space-saving transmitter – full functionality on smallest footprint

 • Time-saving local operation without additional software and hardware – integrated web server

 • Integrated verification – Heartbeat Technology

Phạm vi ứng dụng

 • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

 • Measuring liquids and gases in applications requiring low pressure loss and gentle fluid treatment.

Device properties

 • Straight, easy cleanable single-tube system

 • TMB® technology

 • Measuring tube made of Titanium

 • Robust, ultra-compact transmitter housing

 • High ingress protection: IP69K

 • Local display available

Tín năng và thông số kỹ thuật

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Sản phẩm cũ / sản phẩm mới

Người tiền nhiệm: Promass 80I, Promass 83I

Câu chuyện thành công

Liên hệ

Endress+Hauser Instruments International AG/ Asia Pacific Support Center
Unit 3, 1st Floor, CentrePoint Building 106 Nguyen Van Troi Street Phu Nhuan District Ho Chi Minh City Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3842 0026
Gửi email

Thông tin liên quan

Trang web này sử dụng cookie. Để tiếp tục duyệt trang web, bạn sẽ đồng ý các điều khoản sử dụng cookie. Tìm hiểu thêm tại đây đóng lại

Vui lòng lựa chọn quốc gia / khu vực của bạn