Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Picture of Coriolis flowmeter Proline Promass P 100 / 8P1B for the life sciences industry

Proline Promass P 100
Coriolis flowmeter

The specialist for life sciences with an ultra-compact transmitter

8P1B
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • Electronic (periphery)

  Kit Ex-i barrier

  • Electronic (periphery)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  47
  71185785
  • Terminals

  Kit connection terminal for Ex-i barrier

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71185787
  • Electronic

  Electronic Promass/Cubemass 100

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  XPD0005-
  • Memory

  Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

  • Memory
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  39
  71185788
  • Display

  Display module, 4-wire, 100

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  XPD0023-
  • Cover

  Kit cover, compact, Alu

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71185789
  • Cover

  Kit cover, compact, stainless 1.4301

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71185790
  • Cover

  Kit cover,ultra compact,stainless 1.4301

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71185793
  • Cover

  Kit cover, sight glass, compact, Alu

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71266334
  • Cover

  Kit cover, sight glass, compact, 1.4301

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71266335
  • Cover

  Kit cover,sight glass,ultra comp.,1.4301

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71266337
  • Sealing

  Kit housing gaskets, compact, Alu

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71185795
  • Sealing

  Kit housing gaskets, compact, stainless

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71185797
  • Sealing

  Kit hous.gaskets,ultra compact,stainless

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71185799
  • Adapter housing/cable entry

  Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098036
  • Adapter housing/cable entry

  Kit 2 cable glands M20x1.5 INOX Ex

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71069285
  • Adapter housing/cable entry

  Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098041
  • Adapter housing/cable entry

  Kit 2 cable glands G1/2" INOX Ex

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71185802
  • Adapter housing/cable entry

  Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098042
  • Adapter housing/cable entry

  Kit 2 cable glands NPT1/2" INOX Ex

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71185800
  • Housing/housing accessories

  Kit securing clamp, screw

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  71276494
  • further parts

  Spare RFID TAG

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPRFID-

  Promass sensor, heating jacket, DK8003

  Mã đơn hàng
  DK8003-

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn