Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Vortex flowmeter - Proline Prowirl 72F

Prowirl 72F

72F
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Kit meas. amplifier PW 72 Ex

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  50103475
 • Kit I/O-board PW 72/73 HART Exi

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  A
  50103476
 • Kit I/O-board PW 72/73 HART/pulse Exi

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  A
  50103477
 • Kit I/O-board PW72/73 PROFIBUS PA Exi

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  A
  50103478
 • Kit I/O-board PW72/73 FF Exi

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  A
  50107084
 • Kit I/O-board PW 72/73 HART Exd

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  E
  50106382
 • Kit I/O-board PW 72/73 HART/pulse Exd

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  E
  50106384
 • Kit I/O-board PW72/73 PROFIBUS PA Exd

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  A
  50106383
 • Kit I/O-board PW72/73 FF Exd

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  A
  50107085
 • Kit conn. board PW72/73PROFIB.PA/FF Exd

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  E
  50106385
 • Kit display 72/73/92F(HART) 12 languages

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  50103472
 • Kit display 72/73 (HART) 15 languages

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71123423
 • Kit display72/73/92F(FF/PA) 12 languages

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  D
  50103473
 • Kit display 72/73 (FF/PA) 15 languages

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  D
  71123425
 • Kit preamplifier PW 72/73

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  G
  50103474
 • Kit connec. board PW72/73 FS elect Ex

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  50103884
 • Kit connec. board PW72/73 FS sens Ex

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  H
  50103885
 • Kit Terminal Block 72/73/92F

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  50108141
 • Kit cover 72/73/92F with window

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  8
  50103526
 • Kit cover 23/72/73/92F blind version

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  9
  50103527
 • Kit cover 23/72/73/92F blind version

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  50103527
 • Kit cover connection compart. Exd

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  50106386
 • Kit cover PW72/73 FS sens

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  50103883
 • Kit 10 cable glands M20x1,5 grey

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  50103658
 • Kit 10 cable glands M20x1,5 grey

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  50103658
 • Kit 10 cable glands M20x1,5 grey

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  50103658
 • Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  50098036
 • Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  50098036
 • Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  50098036
 • Kit 1 cable gl. M20x1.5 armoured,Transm.

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71120601
 • Kit 1 cable gl. M20x1.5 armoured, Sensor

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71120602
 • Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  50098042
 • Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  50098042
 • Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  50098042
 • Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  50098041
 • Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  50098041
 • Kit Cable gland Profibus PA

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  50098037
 • Kit Cable gland Profibus PA

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  50098037
 • Kit Cable gland Found. Fieldbus

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  50094984
 • Kit Cable gland Found. Fieldbus

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  50094984
 • Kit Ground terminal/Cover clamp

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  3
  50097147
 • Kit Circuit board 72/73 field housing

  • Fixing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  4
  50103528
 • Kit Display carrier 72/73/92F field hous

  • Fixing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  5
  50103529
 • Kit gaskets housing PW72/73 compact

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  6
  50103892
 • Kit gaskets housing PW72/73 FS

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  50103893
 • Kit cable PW72/73 remote version 10m

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  50103484
 • Kit cable PW72/73 remote version 10m Ex

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  50103485
 • Kit cable PW72/73 remote version 30m

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  50103486
 • Kit cable PW72/73 remote version 30m Ex

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  50103487
 • Kit cable PW72/73 FS armoured, 10m Ex

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71109659
 • Kit cable PW72/73 FS armoured, 15m Ex

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71109660
 • Kit cable PW72/73 FS armoured, 20m Ex

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71109661
 • Kit cable PW72/73 FS armoured, 30m Ex

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71109663
 • Prowirl 72, transmitter

  • further parts
  Mã đơn hàng
  72XXX-

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn