Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Vortex flowmeter - Proline Prowirl 73F

Prowirl 73F

73F
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Kit meas. amplifier PW 73 HART Ex

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  50106027
 • Kit meas.amplifier PW73, PA/FF Ex

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71109321
 • Kit I/O-board PW 72/73 HART Exi

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  A
  50103476
 • Kit I/O-board PW 72/73 HART/pulse Exi

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  A
  50103477
 • Kit I/O-board PW72/73 PROFIBUS PA Exi

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  A
  50103478
 • Kit I/O-board PW72/73 FF Exi

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  A
  50107084
 • Kit I/O-board PW 72/73 HART Exd

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  E
  50106382
 • Kit I/O-board PW 72/73 HART/pulse Exd

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  E
  50106384
 • Kit I/O-board PW72/73 PROFIBUS PA Exd

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  A
  50106383
 • Kit I/O-board PW72/73 FF Exd

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  A
  50107085
 • Kit conn.board PW72/73, PA/FF Exd

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  E
  50106385
 • Kit display 72/73/92F(HART) 12 languages

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  50103472
 • Kit display 72/73, HART, 15languages

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71123423
 • Kit display72/73/92F(FF/PA) 12 languages

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  D
  50103473
 • Kit display 72/73, FF/PA, 15languages

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  D
  71123425
 • Kit preamplifier PW 72/73

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  G
  50103474
 • Kit connec. board PW72/73 FS elect Ex

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  50103884
 • Kit connec. board PW72/73 FS sens Ex

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  H
  50103885
 • Kit Terminal Block 72/73/92F

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  50108141
 • Kit cover 72/73/92F with window

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  8
  50103526
 • Kit cover 23/72/73/92F blind version