Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Picture of Coriolis flowmeter Dosimass / 8BE for filling and bottling applications

Dosimass
Coriolis flowmeter

The compact sensor with an ultra-compact transmitter

8BE
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • Electronic

  Kit 10 fuses 125 VAC 2A00 slow-blow

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  3
  50106219
  • Sealing

  Gasket to cover D20 DOSIMASS EPDM

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  2
  50104802
  • Tooling

  FXA service adapter Batchline packed

  • Tooling
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  8
  50106443
  • Tooling

  Adapter FXA291 Dosimag/Dosimass packed

  • Tooling
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  8
  71035809
  • Tooling

  Commubox FXA291 (Hardware)

  • Tooling
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  9
  51516983
  • Miscellaneous

  Dosimass OEM-Version

  • Miscellaneous
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  8BE-
  • Tooling

  Serviceinterface FXA193

  • Tooling
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  9
  FXA193-

  Adapter RSE4 8pol. -> 4pol. 4 wire

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  50107167

  Adapter RSE5 8pol. ->5pol. 5 wire

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  6
  50107168

  Adapter RSE8 8pol. ->8pol. 5 wire

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  5
  50107169

  Connection cable RKWTN8-56/5 P92, 5m

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  4
  50107895

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn