Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Picture of Coriolis flowmeter Proline Promass 84F for demanding applications

Promass 84F

84F
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Kit power s.b. 40/8X/65 220V REx000

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  50098557
 • Kit p.s.b.40/8X 220V REx000 HE

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  71039431
 • Kit p.s.b.40/8X 220V REx000 HE

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  71039431
 • Kit power s.b. 40/8X/65 220V REx120 Ex

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  50098558
 • Kit p.s.b.8X 220V REx120 HE Ex

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  71039432
 • Kit p.s.b. 40/8X 220V REx330 Ex

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  71097758
 • Kit p.s.b.8X 220V REx330 HE Ex

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  71097760
 • Kit P.s.b. 40/8X/65 24V REx000

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  50098565
 • Kit p.s.b.8X 24V REx000 HE

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  71039434
 • Kit P.s.b. 40/8X/65 24V REx120 Ex

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  50098566
 • Kit P.s.b. 8X 24V REx120 HE Ex

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  71039436
 • Kit P.s.b. 40/8X 24V REx330 Ex

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  71097759
 • Kit P.s.b. 8X 24V REx330 HE Ex

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  71097761
 • Kit 10 fuses 250 VAC T800 MA

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  50094002
 • Kit 10 fuses 250 VAC T 2A00

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  50094003
 • Kit meas. amplifier Pmass 84 CN EX

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  50108694
 • Kit meas. amplifier 84 CN HE EX

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71039416
 • Kit meas. amplifier Pmass 84 WEA EX

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  50108695
 • Kit meas. amplifier 84 WEA HE EX

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71039413
 • Kit meas. amplifier Pmass 84 EES EX

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  50108696
 • Kit meas. amplifier 84 EES HE EX

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71039414
 • Kit meas. amplifier Pmass 84 SEA EX

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  50108697
 • Kit meas. amplifier 84 SEA HE EX

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71039415
 • Kit commodul Iout passive/Frequency Exi

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  50098302
 • Kit I/O Iout passive/Frequency HE Exi

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71039479
 • Kit commodul Iout active/Frequency Exi

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  50098303
 • Kit I/O Iout active/Frequency HE Exi

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71039478
 • Kit Com ModbusRS485+stat.In 2Interf.Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  D
  71021743
 • Kit I/O Modb.RS485+Stat.In 2Interf.HE EX

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  D
  71039485
 • Kit Commodul current out 3 Interface Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  D
  50096833
 • Kit I/O current out 3 Interface HE EX

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  D
  71039477
 • Kit Sub PCB current out

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  2
  50096834
 • Kit Sub PCB current out HE

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  2
  71039487
 • Kit Sub PCB Relay out

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  5
  50096836
 • Kit Sub PCB Relay out

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  5
  50096836
 • Kit Sub PCB Relay out HE

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  5
  71039491
 • Kit Sub PCB Relay out HE

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  5
  71039491
 • Kit Sub PCB Status input

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  4
  50096837
 • Kit Sub PCB Status input HE

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  4
  71039492
 • Kit Sub PCB 84/8CN/8DF frequency out

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  50108692
 • Kit Sub PCB 84/8CN/8DF frequency out

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  50108692
 • Kit Sub PCB 84/8CN/8DF frequency out HE

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  71039490
 • Kit Sub PCB 84/8CN/8DF frequency out HE

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  71039490
 • Kit display modul Wall enclosure

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  J
  50096755
 • Kit display module

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  E
  50096754
 • Kit Bus/connec.b.5X/40/8X/65 field hous.

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  G
  50094016
 • Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  50094017
 • Kit Bus/connec.b.5X/8X SS-housing

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  H
  50099099
 • Kit connec. board In/Output Wall encl

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  18
  50094014
 • Kit connec. board PMASS8X wall enclo

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  19
  50098637
 • Kit connec. board 8X wall enclosur HE

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  19
  71039493
 • Kit connection board 8X FS

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  A
  50098705
 • Kit connection board 8X FS HE

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  A
  71039494
 • Kit connection board 8X FS Ex

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  A
  50098706