Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Coriolis flowmeter - Proline Promass A 100

Proline Promass A 100
Coriolis flowmeter

The single-tube flowmeter for smallest flow quantities with an ultra-compact transmitter

8A1B
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Kit Ex-i barrier

  • Electronic (periphery)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  47
  71185785
 • Kit connection terminal for Ex-i barrier

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71185787
 • Electronic Promass/Cubemass 100

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  XPD0005-
 • Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

  • Memory
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  39
  71185788
 • Display module, 4-wire, 100

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  XPD0023-
 • Kit cover, compact, Alu

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71185789
 • Kit cover, compact, stainless 1.4301

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71185790
 • Kit cover,ultra compact,stainless 1.4301

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71185793
 • Kit cover, sight glass, compact, Alu

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71266334
 • Kit cover, sight glass, compact, 1.4301

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71266335
 • Kit cover,sight glass,ultra comp.,1.4301

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71266337
 • Kit housing gaskets, compact, Alu

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71185795
 • Kit housing gaskets, compact, stainless

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71185797
 • Kit hous.gaskets,ultra compact,stainless

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71185799
 • Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098036
 • Kit 2 cable glands M20x1.5 INOX Ex

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71069285
 • Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098041
 • Kit 2 cable glands G1/2" INOX Ex

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71185802
 • Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098042
 • Kit 2 cable glands NPT1/2" INOX Ex

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71185800
 • Kit securing clamp, screw

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  71276494
 • Seal set, Promass/Cubemass

  • further parts
  Mã đơn hàng
  DKS-
 • Spare RFID TAG

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPRFID-
 • Promass sensor, heating jacket, DK8003

  Mã đơn hàng
  DK8003-