Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Picture of Coriolis flowmeter Proline Promass F 500 / 8F5B with different remote transmitters

Proline Promass F 500
Coriolis flowmeter

Flowmeter with premium accuracy and robustness, as remote version with up to 4 I/Os

8F5B
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Kit power supply, 100-230VAC, Ex

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  71323007
 • Kit power supply, 24VDC, Ex

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  71323008
 • Kit pow.supply,100-230VAC/24VDC, Non-haz

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  71323009
 • Kit main elec. extender, 500 dig., Ex

  • Electronic (periphery)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  47
  71323012
 • Kit main elec.extender,500 dig., Non-haz

  • Electronic (periphery)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  47
  71323013
 • Kit ISEM extender, 500 digital, Ex

  • Electronic (sensor)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  36
  71323015
 • ISEM electronic module, Promass 300/500

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  33
  XPD0028-
 • Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

  • Memory
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  39
  71185788
 • I/O module, slot 1, 300/500

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  XPD0037-
 • Kit module cartridge, 300/500, Ex

  • Electronic (periphery)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  37
  71323010
 • Kit ISEM ribbon cable, 300/500

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  46
  71323005
 • Kit ISEM ribbon cable, 500 digital

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  46
  71323006
 • I/O module, slot 2/3/4, 300/500

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  XPD0038-
 • Kit conn.terminal option A, 300/500, Ex

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71323075
 • Display module, 300/500/DKX001

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  XPD0031-
 • Kit conn.terminal option B, 300/500, Ex

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71323076
 • Kit conn.terminal option C, 300/500, Ex

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71327819
 • Kit terminal option A, 500 dig., Non-haz

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71323077
 • Kit terminal option B, 500 dig., Non-haz

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71323078
 • Kit terminal option C, 500 dig., Non-haz

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71327820
 • Kit connection board, Promass 500, Ex

  • Electronic (sensor)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  44
  71323268
 • Kit connec.board, Promass 500, Ex, -50oC

  • Electronic (sensor)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  44
  71323269
 • Kit connec.board, Promass 500, Ex, -50oC

  • Electronic (sensor)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  44
  71323269
 • Kit cover, sight glass, Alu,Non-haz/Exde

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71323016
 • Kit cover,glass, Alu, -50oC,Non-haz/Exde

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71323017
 • Kit cover,glass, Alu, -50oC,Non-haz/Exde

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71323017
 • Kit cover, sight glass, Alu, Exd

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71323020
 • Kit cover, sight glass, Alu, -50oC, Exd

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71323021
 • Kit cover, sight glass, Alu, -50oC, Exd

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71323021
 • Kit cover, sight glass, cast, Ex

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71323024
 • Kit cover, sight glass, cast, -50oC, Ex

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71323025
 • Kit cover, sight glass, cast, -50oC, Ex

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71323025