Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Picture of Promass G 100 / 8G1B for measurement of liquids and gases in high-pressure applications

Proline Promass G 100
Coriolis flowmeter

The most compact high-pressure sensor with an ultra-compact transmitter

8G1B
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
Lọc
Filter spare parts
Loại
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • Electronic (periphery)

  Kit Ex-i barrier

  • Electronic (periphery)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  47
  71185785
  • Terminals

  Kit connection terminal for Ex-i barrier

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71185787
  • Electronic

  Electronic Promass/Cubemass 100

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  XPD0005-
  • Memory

  Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

  • Memory
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  39
  71185788
  • Display

  Display module, 4-wire, 100

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  XPD0023-
  • Cover

  Kit cover, compact, Alu

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71185789
  • Cover

  Kit cover, compact, stainless 1.4301

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71185790
  • Cover

  Kit cover,ultra compact,stainless 1.4301

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71185793
  • Cover

  Kit cover, sight glass, compact, Alu

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71266334
  • Cover

  Kit cover, sight glass, compact, 1.4301

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71266335
  • Cover

  Kit cover,sight glass,ultra comp.,1.4301

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71266337
  • Sealing

  Kit housing gaskets, compact, Alu

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71185795
  • Sealing

  Kit housing gaskets, compact, stainless

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71185797
  • Sealing

  Kit hous.gaskets,ultra compact,stainless

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71185799
  • Adapter housing/cable entry

  Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098036
  • Adapter housing/cable entry

  Kit 2 cable glands M20x1.5 INOX Ex

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71069285
  • Adapter housing/cable entry

  Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098041
  • Adapter housing/cable entry

  Kit 2 cable glands G1/2" INOX Ex

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71185802
  • Adapter housing/cable entry

  Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098042
  • Adapter housing/cable entry

  Kit 2 cable glands NPT1/2" INOX Ex

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71185800
  • Housing/housing accessories

  Kit securing clamp, screw

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  71276494
  • further parts

  Spare RFID TAG

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPRFID-

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn