Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Coriolis flowmeter - Proline Promass I 300

Proline Promass I 300
Coriolis flowmeter

Combines in-line viscosity and flow measurement with a compact, easily accessible transmitter

8I3B
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • Power supply

  Kit power supply, 100-230VAC, Ex

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  71323007
  • Power supply

  Kit power supply, 24VDC, Ex

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  71323008
  • Power supply

  Kit pow.supply,100-230VAC/24VDC, Non-haz

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  71323009
  • Electronic

  ISEM electronic module, Promass 300/500

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  33
  XPD0028-
  • Memory

  Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

  • Memory
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  39
  71185788
  • I/O module

  I/O module, slot 1, 300/500

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  XPD0037-
  • Electronic (periphery)

  Kit module cartridge, 300/500, Ex

  • Electronic (periphery)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  37
  71323010
  • Electronic (periphery)

  Kit module cartridge, 300/500, Non-haz

  • Electronic (periphery)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  37
  71323011
  • I/O module

  I/O module, slot 2/3/4, 300/500

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  XPD0038-
  • Connection (electrical)

  Kit ISEM ribbon cable, 300/500

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  46
  71323005
  • Display

  Display module, 300/500/DKX001

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  XPD0031-
  • Terminal module

  Kit conn.terminal option A,300/500,N-haz

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71323073
  • Terminal module

  Kit conn.terminal option B, 300, Non-haz

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71323074
  • Terminal module

  Kit conn.terminal option C,300/500,N-haz

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71327818
  • Terminal module

  Kit conn.terminal option A, 300/500, Ex

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71323075
  • Terminal module

  Kit conn.terminal option B, 300/500, Ex

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71323076
  • Terminal module

  Kit conn.terminal option C, 300/500, Ex

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71327819
  • Terminal module

  Kit conn.terminal option A, 300/500, Ex

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71323075
  • Terminal module

  Kit conn.terminal option B, 300/500, Ex

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71323076
  • Terminal module

  Kit conn.terminal option C, 300/500, Ex

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71327819
  • Terminals

  Kit terminal, transm.,remote display,300

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  49
  71323079
  • Cover

  Kit cover, sight glass, Alu,Non-haz/Exde

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71323016
  • Cover

  Kit cover,glass, Alu, -50oC,Non-haz/Exde

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71323017
  • Cover

  Kit cover, blind, Alu, Non-haz/Exde

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71323018
  • Cover

  Kit cover, blind, Alu,-50oC,Non-haz/Exde

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71323019
  • Cover

  Kit cover, sight glass, Alu, Exd

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71323020
  • Cover

  Kit cover, sight glass, Alu, -50oC, Exd

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71323021
  • Cover

  Kit cover, blind, Alu, Exd

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71323022
  • Cover

  Kit cover, blind, Alu, -50oC, Exd

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71323023
  • Cover

  Kit cover, sight glass, cast, Ex

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71323024
  • Cover

  Kit cover, sight glass, cast, -50oC, Ex

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71323025
  • Cover

  Kit cover, blind, cast, Ex

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71327102
  • Cover

  Kit cover, blind, cast, -50oC, Ex

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71327103
  • Sealing

  Kit cover gasket, sight glass/blind

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71323026
  • Sealing

  Kit cover gasket,sight glass/blind,-50oC

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71323027
  • Cover

  Kit cover, electr.compart., Alu, Non-haz

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71323028
  • Cover

  Kit cover,electronic, Alu,- 50oC,Non-haz

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71323029
  • Sealing

  Kit cover gasket,electr.compart.,Non-haz

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  74
  71323030
  • Sealing

  Kit cover gasket,electr., -50oC, Non-haz

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  74
  71323031
  • Cover

  Kit cover, electronic compart., Alu, Ex

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71323032
  • Cover

  Kit cover, electr.compart., Alu,-50oC,Ex

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71323033
  • Cover

  Kit cover, electronic compart., cast, Ex

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71323034
  • Cover

  Kit cover, electr.compart.,cast,-50oC,Ex

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71323035
  • Sealing

  Kit cover gasket, electronic compart.,Ex

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  74
  71323036
  • Sealing

  Kit cover gasket,elect.compart.,-50oC,Ex

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  74
  71323037
  • Sealing

  Kit cover gasket, electronic compart.,Ex

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  74
  71323036
  • Sealing

  Kit cover gasket,elect.compart.,-50oC,Ex

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  74
  71323037
  • Cover

  Kit cover, remote display, Alu

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  28
  71323044
  • Cover

  Kit cover, remote display, Alu, -50oC

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  28
  71323045
  • Cover

  Kit cover, remote display, cast

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  28
  71323046
  • Cover

  Kit cover, remote display, cast, -50oC

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  28
  71323047
  • Sealing

  Kit cover gasket, remote display

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  76
  71323048
  • Sealing

  Kit cover gasket, remote display, -50oC

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  76
  71323049
  • Sealing

  Kit interface gaskets, 300/500

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  71
  71323071
  • Sealing

  Kit interface gaskets, 300/500, -50oC

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  71
  71323072
  • Sealing

  Kit interface gaskets, Promass 300, hyg.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  71
  71368491
  • Miscellaneous

  Kit protect.cover option A,300/500,N-haz

  • Miscellaneous
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  71368488
  • Miscellaneous

  Kit protective cover optionB,300,Non-haz

  • Miscellaneous
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  71368489
  • Miscellaneous

  Kit protective cover option A,300/500,Ex

  • Miscellaneous
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  71323081
  • Miscellaneous

  Kit protective cover option B,300/500,Ex

  • Miscellaneous
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  71323082
  • Miscellaneous

  Kit protective cover option A,300/500,Ex

  • Miscellaneous
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  71323081
  • Miscellaneous

  Kit protective cover option B,300/500,Ex

  • Miscellaneous
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  71323082
  • further parts

  Spare RFID TAG

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPRFID-

  Kit weather protection cover, 300/500

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  87
  71343505

  Kit wireless antenna extended range

  Mã đơn hàng
  71351317

  Transmitter Promass 300, 8X3BXX

  Mã đơn hàng
  8X3BXX-

  Remote Display DKX001

  Mã đơn hàng
  DKX001-

  Connection Cable for Remote Display

  Mã đơn hàng
  DKX002-

  Promass sensor, heating jacket, DK8003

  Mã đơn hàng
  DK8003-