Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Picture of Coriolis flowmeter Proline Promass X 300 / 8X3B for the oil and gas industry

Proline Promass X 300
Coriolis flowmeter

Highest capacity four-tube flowmeter with a compact, easily accessible transmitter

8X3B
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • Power supply

  Kit power supply, 100-230VAC, Ex

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  71323007
  • Power supply

  Kit power supply, 24VDC, Ex

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  71323008
  • Power supply

  Kit pow.supply,100-230VAC/24VDC, Non-haz

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  71323009
  • Electronic

  ISEM electronic module, Promass 300/500

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  33
  XPD0028-
  • Memory

  Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

  • Memory
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  39
  71185788
  • I/O module

  I/O module, slot 1, 300/500

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  XPD0037-
  • Electronic (periphery)

  Kit module cartridge, 300/500, Ex

  • Electronic (periphery)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  37
  71323010
  • Electronic (periphery)

  Kit module cartridge, 300/500, Non-haz

  • Electronic (periphery)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  37
  71323011
  • I/O module

  I/O module, slot 2/3/4, 300/500

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  XPD0038-
  • Connection (electrical)

  Kit ISEM ribbon cable, 300/500

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  46
  71323005
  • Display

  Display module, 300/500/DKX001

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  XPD0031-
  • Terminal module

  Kit conn.terminal option A,300/500,N-haz

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71323073
  • Terminal module

  Kit conn.terminal option B, 300, Non-haz

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71323074
  • Terminal module

  Kit conn.terminal option C,300/500,N-haz

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71327818
  • Terminal module

  Kit conn.terminal option A, 300/500, Ex

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71323075
  • Terminal module

  Kit conn.terminal option B, 300/500, Ex

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71323076
  • Terminal module

  Kit conn.terminal option C, 300/500, Ex

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71327819
  • Terminal module

  Kit conn.terminal option A, 300/500, Ex

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71323075
  • Terminal module

  Kit conn.terminal option B, 300/500, Ex

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71323076
  • Terminal module

  Kit conn.terminal option C, 300/500, Ex

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71327819
  • Terminals

  Kit terminal, transm.,remote display,300

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  49
  71323079
  • Cover

  Kit cover, sight glass, Alu,Non-haz/Exde

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71323016
  • Cover

  Kit cover,glass, Alu, -50oC,Non-haz/Exde

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71323017
  • Cover

  Kit cover, blind, Alu, Non-haz/Exde

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71323018
  • Cover

  Kit cover, blind, Alu,-50oC,Non-haz/Exde

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71323019
  • Cover

  Kit cover, sight glass, Alu, Exd

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71323020
  • Cover

  Kit cover, sight glass, Alu, -50oC, Exd

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71323021
  • Cover

  Kit cover, blind, Alu, Exd

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71323022
  • Cover

  Kit cover, blind, Alu, -50oC, Exd

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71323023
  • Cover

  Kit cover, sight glass, cast, Ex

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71323024
  • Cover

  Kit cover, sight glass, cast, -50oC, Ex

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71323025
  • Cover

  Kit cover, blind, cast, Ex

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71327102
  • Cover

  Kit cover, blind, cast, -50oC, Ex

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71327103
  • Sealing

  Kit cover gasket, sight glass/blind

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71323026
  • Sealing

  Kit cover gasket,sight glass/blind,-50oC

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71323027
  • Cover

  Kit cover, electr.compart., Alu, Non-haz

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71323028
  • Cover

  Kit cover,electronic, Alu,- 50oC,Non-haz

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71323029
  • Sealing

  Kit cover gasket,electr.compart.,Non-haz

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  74
  71323030
  • Sealing

  Kit cover gasket,electr., -50oC, Non-haz

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  74
  71323031
  • Cover

  Kit cover, electronic compart., Alu, Ex

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71323032
  • Cover

  Kit cover, electr.compart., Alu,-50oC,Ex

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71323033
  • Cover

  Kit cover, electronic compart., cast, Ex

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71323034
  • Cover

  Kit cover, electr.compart.,cast,-50oC,Ex

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71323035
  • Sealing

  Kit cover gasket, electronic compart.,Ex

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  74
  71323036
  • Sealing

  Kit cover gasket,elect.compart.,-50oC,Ex

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  74
  71323037
  • Sealing

  Kit cover gasket, electronic compart.,Ex

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  74
  71323036
  • Sealing

  Kit cover gasket,elect.compart.,-50oC,Ex

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  74
  71323037
  • Cover

  Kit cover, remote display, Alu

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  28
  71323044
  • Cover

  Kit cover, remote display, Alu, -50oC

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  28
  71323045
  • Cover

  Kit cover, remote display, cast

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  28
  71323046
  • Cover

  Kit cover, remote display, cast, -50oC

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  28
  71323047
  • Sealing

  Kit cover gasket, remote display

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  76
  71323048
  • Sealing

  Kit cover gasket, remote display, -50oC

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  76
  71323049
  • Sealing

  Kit interface gaskets, 300/500

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  71
  71323071
  • Sealing

  Kit interface gaskets, 300/500, -50oC

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  71
  71323072
  • Miscellaneous

  Kit protect.cover option A,300/500,N-haz

  • Miscellaneous
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  71368488
  • Miscellaneous

  Kit protective cover optionB,300,Non-haz

  • Miscellaneous
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  71368489
  • Miscellaneous

  Kit protective cover option A,300/500,Ex

  • Miscellaneous
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  71323081
  • Miscellaneous

  Kit protective cover option B,300/500,Ex

  • Miscellaneous
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  71323082
  • Miscellaneous

  Kit protective cover option A,300/500,Ex

  • Miscellaneous
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  71323081
  • Miscellaneous

  Kit protective cover option B,300/500,Ex

  • Miscellaneous
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  71323082
  • further parts

  Spare RFID TAG

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPRFID-

  Kit weather protection cover, 300/500

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  87
  71343505

  Kit wireless antenna extended range

  Mã đơn hàng
  71351317

  Transmitter Promass 300, 8X3BXX

  Mã đơn hàng
  8X3BXX-

  Remote Display DKX001

  Mã đơn hàng
  DKX001-

  Connection Cable for Remote Display

  Mã đơn hàng
  DKX002-

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn