Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Deltatop DP61D - Differential pressure flow

Deltatop DP61D

DP61D
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Product headline

  Calculated volume or mass flow measurement. dp primary element (Pitot).
  Averaging pitot tube with 12mm diamond profile.

 • Sensor features

  Insertion system.
  Pipe size DN40...125 ; 1-1/2...5".
  Retractable version available.
  Bidirectional measurement.
  Compact or remote design.
  Deltabar S/M differential pressure transmitter.

 • Nominal diameter range

  DN 40...125
  1 -1/2" ... 5"

 • Max. measurement error

  typically 1% of calculated volume or mass.

 • Measuring range

  1.0 ... 600m3/h

 • Max. process pressure

  PN6 ... 250
  Cl.300 ... 1500

 • Medium temperature range

  Compact version:
  -200°C ... 200°C
  -328°F ... 392°F
  Remote version:
  -200°C ... 1000°C
  -328°F ... 1832°F

 • Degree of protection

  Transmitter (Deltabar):
  IP67
  NEMA6P

 • Display/Operation

  Transmitter (Deltabar):
  4-line display
  3 push buttons
  Quick setup
  HistoROM

 • Outputs

  Transmitter (Deltabar):
  4 ... 20 mA

 • Digital communication

  Transmitter (Deltabar):
  HART
  PROFIBUS PA
  FOUNDATION Fieldbus

 • Hazardous area approvals

  Transmitter (Deltabar):
  ATEX
  FM
  CSA
  IEC
  TIIS
  NEPSI

 • Product headline

  Calculated volume or mass flow measurement. dp primary element (Pitot).
  Averaging pitot tube with 12mm diamond profile.

 • Sensor features

  Insertion system.
  Pipe size DN40...125 ; 1-1/2...5".
  Retractable version available.
  Bidirectional measurement.
  Compact or remote design.
  Deltabar S/M differential pressure transmitter.

 • Nominal diameter range

  DN 40...125
  1 -1/2" ... 5"

 • Max. measurement error

  typically 1% of calculated volume or mass.
  Uncertainty of primary element excluding uncertainty of density or compensation.

 • Measuring range

  25 ... 10'000m3/h

 • Max. process pressure

  PN6 ... 250
  Cl.300 ... 1500

 • Medium temperature range

  Compact version:
  -200°C ... 200°C
  -328°F ... 392°F
  Remote version:
  -200°C ... 1000°C
  -328°F ... 1832°F

 • Degree of protection

  Transmitter (Deltabar):
  IP67
  NEMA6P

 • Display/Operation

  Transmitter (Deltabar):
  4-line display
  3 push buttons
  Quick setup
  HistoROM

 • Outputs

  Transmitter (Deltabar):
  4 ... 20 mA

 • Digital communication

  Transmitter (Deltabar):
  HART
  PROFIBUS PA
  FOUNDATION Fieldbus

 • Hazardous area approvals

  Transmitter (Deltabar):
  ATEX
  FM
  CSA
  IEC
  TIIS
  NEPSI

 • Product headline

  Calculated volume or mass flow measurement. dp primary element (Pitot).
  Averaging pitot tube with 12mm diamond profile.

 • Sensor features

  Insertion system.
  Pipe size DN40...125 ; 1-1/2...5".
  Retractable version available.
  Bidirectional measurement.
  Compact or remote design.
  Deltabar S/M differential pressure transmitter.

 • Nominal diameter range

  DN 40...125
  1 -1/2" ... 5"

 • Max. measurement error

  typically 1% of calculated volume or mass.
  Uncertainty of primary element excluding uncertainty of density or compensation.

 • Measuring range

  25 ... 6'500 m3/h
  125 ... 33'000 kg/h at 10bar/230°C

 • Max. process pressure

  PN6 ... 250
  Cl.300 ... 1500

 • Medium temperature range

  Compact version:
  -200°C ... 200°C
  -328°F ... 392°F
  Remote version:
  -200°C ... 1000°C
  -328°F ... 1832°F

 • Degree of protection

  Transmitter (Deltabar):
  IP67
  NEMA6P

 • Display/Operation

  Transmitter (Deltabar):
  4-line display
  3 push buttons
  Quick setup
  HistoROM

 • Outputs

  Transmitter (Deltabar):
  4 ... 20 mA

 • Digital communication

  Transmitter (Deltabar):
  HART
  PROFIBUS PA
  FOUNDATION Fieldbus

 • Hazardous area approvals

  Transmitter (Deltabar):
  ATEX
  FM
  CSA
  IEC
  TIIS
  NEPSI

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn