Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Picture of Picomag – The economical flowmeter for process quality control and monitoring

Picomag
electromagnetic flowmeter

Smart magmeter for utilities – intuitive · convenient · multivariable

DMA
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Set earthing terminal

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  3
  71345225
 • Set seal Picomag DMA15 Cent.3820

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  2
  71354741
 • Set seal Picomag DMA20 Cent.3820

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  2
  71354742
 • Set seal Picomag DMA25 Cent.3820

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  2
  71354745
 • Set seal Picomag DMA50 Cent.3820

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  2
  71354746
 • Picomag, DMA

  • further parts
  Mã đơn hàng
  DMA-
 • Set cable 2m/6.5ft,straight,4x0.34,M12

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  5
  71349260
 • Set cable 5m/16.4ft,straight,4x0.34,M12

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  5
  71349261
 • Set cable 10m/32.8ft,straight,4x0.34,M12

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  5
  71349262
 • Set cable 2m/6.5ft,90deg,4x0.34,M12

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  4
  71349263
 • Set cable 5m/16.4ft,90deg,4x0.34,M12

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  4
  71349264
 • Set cable 10m/32.8ft,90deg,4x0.34,M12

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  4
  71349265
 • Set adapter Picomag G1/2"/G3/8" ext.

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71355698
 • Set adapter Picomag G1/2"/R3/8" ext.

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71355699
 • Set adapter Picomag G1/2"/NPT3/8" ext.

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71355700
 • Set adapter Picomag G1/2"/G1/2" int.

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71355701
 • Set adapter Picomag G1/2"/R1/2" ext.

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71355702
 • Set adapter Picomag G1/2"/NPT1/2" ext.

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71355703
 • Set adapter Picomag G1/2"/1/2" TriClamp

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71355704
 • Set adapter Picomag G3/4"/R3/4" ext.

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71355705
 • Set adapter Picomag G3/4"/NPT3/4" ext.

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71355706
 • Set adapter Picomag G3/4"/G3/4" int.

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71355707
 • Set adapter Picomag G3/4"/3/4" TriClamp

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71355708
 • Set adapter Picomag G1"/R1" ext.

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71355709
 • Set adapter Picomag G1"/NPT1" ext.

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71355710
 • Set adapter Picomag G1"/G1" int.

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71355711
 • Set adapter Picomag G1"/1" TriClamp

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71355712
 • Set adapter Picomag G2"/R1 1/2" ext.

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71355713
 • Set adapter Picomag G2"/R2" ext.

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71355714
 • Set adapter Picomag G2"/NPT1 1/2" ext.

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71355715
 • Set adapter Picomag G2"/NPT2" ext.

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71355716
 • Set adapter Picomag G2"/G1 1/2" ext.

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71355717
 • Set adapter Picomag G2"/G2" int.

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71355718
 • Set adapter Picomag G2"/2" TriClamp

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71355719
 • Set adapter Picomag G2"/2" Victaulic

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71355720
 • Set adapter Picomag G2"/2" Press fitting

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71399930
 • Set adapter Picomag G1/2"/R1/2"union nut

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71458012
 • Set adapter Picomag G3/4"/R1/2"union nut

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  71458013