Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Electromagnetic flowmeter - Proline Promag 50P

Promag 50P

50P
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Kit P.s.b. 50/51/53 85-260VAC

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  50096745
 • Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  71039466
 • Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  71039466
 • Kit P.s.b. 50/51/53 85-260VAC Ex

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  50096746
 • Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE Ex

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  71039467
 • Kit P.s.b. 50/51/53 20-55VAC 16-62VDC

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  50096747
 • Kit p.s.b.50/53 20-55VAC 16-62VDC HE

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  71039468
 • Kit P.s.b. 50/51/53 20-55VAC16-62VDC Ex

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  50096744
 • Kit p.s.b.50/53 20-55VAC 16-62VDC HE Ex

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  71039469
 • Kit 10 fuses 250 VAC T800 MA

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  50094002
 • Kit 10 fuses 250 VAC T 2A00

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  50094003
 • Kit meas. amplifier PMAG 50 ECC WEA

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  50106079
 • Kit meas. amplifier 50 ECC WEA HE

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71039448
 • Kit meas. amplifier PMAG 50 ECC SEA

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  50106081
 • Kit meas. amplifier 50 ECC SEA HE

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71039450
 • Kit meas. amplifier PMAG 50 ECC EES

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  50106080
 • Kit meas. amplifier 50 ECC EES HE

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71039449
 • Kit meas. amplifier PMAG 50 WEA EX

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  50106076
 • Kit meas. amplifier 50 WEA HE Ex

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71039451
 • Kit meas. amplifier PMAG 50 WEA

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  50106073
 • Kit meas. amplifier 50 WEA HE

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71039445
 • Kit meas. amplifier PMAG 50 SEA EX

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  50106078
 • Kit meas. amplifier 50 SEA HE Ex

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71039453
 • Kit meas. amplifier PMAG 50 SEA

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  50106075
 • Kit meas. amplifier 50 SEA HE

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71039447
 • Kit meas. amplifier PMAG 50 EES EX

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  50106077
 • Kit meas. amplifier 50 EES HE Ex

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71039452
 • Kit meas. amplifier PMAG 50 EES

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  50106074
 • Kit meas. amplifier 50 EES HE

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71039446
 • Kit commodul Iout passive/Frequency Exi

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  50098302
 • Kit I/O Iout passive/Frequency HE Exi

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71039479
 • Kit commodul Iout active/Frequency Exi

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  50098303
 • Kit I/O Iout active/Frequency HE Exi

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71039478
 • Kit com50/51/40/80/90 I+F/stat.in+outEx

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  50096759
 • Kit I/O 50/80 I+F status in+out HE EX

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71039473
 • Kit commodul current/frequency out Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  50096757
 • Kit I/O 50/80 current/frequ. out HE EX

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71039474
 • Kit I/O Profibus PA Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71066579
 • Kit I/O 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71066580
 • Kit com Pline 50/90 current out Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  50096756
 • Kit I/O 50 current out HE EX

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71039710
 • Kit I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71021742
 • Kit I/O 50/53/55/83 Profibus DP HE EX

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71039484
 • Kit display mod 50/51/80/65 >=V1.06.00

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  E
  50108132
 • Kit disp.50/51/80/90/65 Wall >=V1.06.00

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  J
  50108131
 • Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  50094017
 • Kit Bus/connec.b.5X/40/8X/65 field hous.

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  G
  50094016
 • Kit connec. board PMAG5X wall enclo.

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  19
  50094015
 • Kit connec. board 50/53/55 wall encl.HE

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  19
  71039496
 • Kit connec. board In/Output Wall encl

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  18
  50094014
 • Kit connection board D/E/L/P/S/W FS

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  A
  50098018
 • Kit connection board D/E/L/P/S/W FS HE

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  A
  71039497
 • Kit Termin.Block field hous. 5X/8X/40/65

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  29
  50108139
 • Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  50108140
 • Kit S-Dat Promag 50 programmed

  • Memory
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  S
  71003946
 • Kit Cover 5X/40/8X/93/65 with window Exd

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  8
  50094027
 • Kit Cover 5X/40/8X/65 with window

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  8
  50094026
 • Kit Cover 5X/40/8X/93/65 vers. blind Exd

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  9
  50094029
 • Kit Cover 5X/40/8X/65 version blind

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  9
  50094028
 • Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exd

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  50094040
 • Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exe

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  50094039
 • Kit Cover Connection terminal

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  50094038
 • Kit Cover Connection terminal

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  26
  50094038
 • Repair kit cover, remote version

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  26
  71247838
 • Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098036
 • Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098036
 • Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098036
 • Kit 10 cable glands M20x1,5

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ