Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Electromagnetic flowmeter - Proline Promag 53H

Promag 53H

53H
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Kit P.s.b. 50/51/53 85-260VAC

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  50096745
 • Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  71039466
 • Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  71039466
 • Kit P.s.b. 50/51/53 85-260VAC Ex

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  50096746
 • Kit p.s.b. 50/53 85-260VAC HE Ex

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  71039467
 • Kit P.s.b. 50/51/53 20-55VAC 16-62VDC

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  50096747
 • Kit p.s.b.50/53 20-55VAC 16-62VDC HE

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  71039468
 • Kit P.s.b. 50/51/53 20-55VAC16-62VDC Ex

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  50096744
 • Kit p.s.b.50/53 20-55VAC 16-62VDC HE Ex

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  71039469
 • Kit 10 fuses 250 VAC T800 MA

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  50094002
 • Kit 10 fuses 250 VAC T 2A00

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  50094003
 • Kit meas. amplifier PMAG 53 WEA EX

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  50106088
 • Kit meas. amplifier 53 WEA HE Ex

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71039458
 • Kit meas. amplifier PMAG 53 WEA

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  50106085
 • Kit meas. amplifier 53 WEA HE

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71039454
 • Kit meas. amplifier PMAG 53 SEA EX

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  50106090
 • Kit meas. amplifier 53 SEA HE Ex

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71039460
 • Kit meas. amplifier PMAG 53 SEA

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  50106087
 • Kit meas. amplifier 53 SEA HE

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71039456
 • Kit meas. amplifier PMAG 53 EES EX

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  50106089
 • Kit meas. amplifier 53 EES HE Ex

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71039459
 • Kit meas. amplifier PMAG 53 EES

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  50106086
 • Kit meas. amplifier 53 EES HE

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71039455
 • Kit meas. amplifier Pmag 53 CN EX

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  50108134
 • Kit meas. amplifier 53 CN HE Ex

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71039461
 • Kit meas. amplifier Pmag 53 CN

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  50108133
 • Kit meas. amplifier 53 CN HE

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71039457
 • Kit amp. 53, HART7, DE+FR+IT+ES+EN, EX

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71261676
 • Kit amp. 53,HART7, DE+FR+IT+ES+EN, HE,EX

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71261679
 • Kit amp. 53, HART7, DE+FR+IT+ES+EN

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71261680
 • Kit amp. 53, HART7, DE+FR+IT+ES+EN, HE

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71261682
 • Kit amp. 53, HART7, RU+NL+PT+CS+EN, EX

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71261684
 • Kit amp. 53,HART7, RU+NL+PT+CS+EN, HE,EX

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71261685
 • Kit amp. 53, HART7, RU+NL+PT+CS+EN

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71261686
 • Kit amp. 53, HART7, RU+NL+PT+CS+EN, HE

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71261687
 • Kit amp. 53, HART7, ZH+PL+ID+EN, EX

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71261688
 • Kit amp. 53, HART7, ZH+PL+ID+EN, HE, EX

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71261689
 • Kit amp. 53, HART7, ZH+PL+ID+EN

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71261690
 • Kit amp. 53, HART7, ZH+PL+ID+EN, HE

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71261692
 • Kit amp. 53, HART7, JA+SV+NO+FI+EN

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71261693
 • Kit amp. 53, HART7, JA+SV+NO+FI+EN, HE

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71261694
 • Kit commodul Iout passive/Frequency Exi

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  50098302
 • Kit I/O Iout passive/Frequency HE Exi

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71039479
 • Kit commodul Iout active/Frequency Exi

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  50098303
 • Kit I/O Iout active/Frequency HE Exi

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71039478
 • Kit commodul current/freq./2Relay Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  50098300
 • Kit I/O current/frequency/2Relay HE EX

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71039475
 • Kit com 53/55/83/93 curr./freq. out Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  50098301
 • Kit I/O current/frequency out HE EX

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71039476
 • Kit I/O Profibus PA Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71066579
 • Kit I/O 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71066580
 • Kit I/O Foundation Fieldbus C02 Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  50101264
 • Kit I/O Foundation Fieldbus C14 EX

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71095035
 • Kit I/O Foundation Fieldbus C02 Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  50101264
 • Kit I/O Foundation Fieldbus C14 EX

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71095035
 • Kit I/O Foundation Fieldbus HE C02 EX

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71039483
 • Kit I/O Foundation Fieldbus HE C14 EX

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71095037
 • Kit I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71021742