Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Electromagnetic flowmeter - Proline Promag 55H

Promag 55H

55H
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc
Filter spare parts
Loại
Tìm kiếm
  • Power supply

  Kit power s.b. Pmag55 all voltage

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  71029347
  • Power supply

  Kit p.s.b.55 all voltage HE

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  71039470
  • Electronic

  Kit 10 fuses 250 VAC T 2A00

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  50094003
  • Electronic

  Kit meas. amplifier Pmag 55 WEA

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71029343
  • Electronic

  Kit meas. amplifier 55 WEA HE

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71039462
  • Electronic

  Kit meas. amplifier Pmag 55 ESS

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71029344
  • Electronic

  Kit meas. amplifier 55 EES HE

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71039463
  • Electronic

  Kit meas. amplifier Pmag 55 SEA

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71029345
  • Electronic

  Kit meas. amplifier 55 SEA HE

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71039464
  • Electronic

  Kit meas. amplifier Pmag 55 CN

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71029346
  • Electronic

  Kit meas. amplifier 55 CN HE

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71039465
  • I/O module

  Kit commodul current/freq./2Relay Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  50098300
  • I/O module

  Kit I/O current/frequency/2Relay HE EX

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71039475
  • I/O module

  Kit com 53/55/83/93 curr./freq. out Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  50098301
  • I/O module

  Kit I/O current/frequency out HE EX

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71039476
  • I/O module

  Kit I/O Profibus PA Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71066579
  • I/O module

  Kit I/O 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71066580
  • I/O module

  Kit I/O Foundation Fieldbus C02 Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  50101264
  • I/O module

  Kit I/O Foundation Fieldbus C14 EX

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71095035
  • I/O module

  Kit I/O Foundation Fieldbus HE C02 EX

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71039483
  • I/O module

  Kit I/O Foundation Fieldbus HE C14 EX

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71095037
  • I/O module

  Kit I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71021742
  • I/O module

  Kit I/O 50/53/55/83 Profibus DP HE EX

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71039484
  • I/O module

  Kit I/O Profib. DP+Stat.In 2 Interf. Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  D
  50108002
  • I/O module

  Kit I/O Profib.DP+Stat.In 2 Interf.HE EX

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  D
  71039486
  • I/O module

  Kit Commodul current out 3 Interface Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  D
  50096833
  • I/O module

  Kit I/O current out 3 Interface HE EX

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  D
  71039477
  • I/O module

  Kit Sub PCB current out

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  2
  50096834
  • I/O module

  Kit Sub PCB current out HE

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  2
  71039487
  • I/O module

  Kit Sub PCB frequency out

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  3
  50096835
  • I/O module

  Kit Sub PCB frequency out

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  3
  50096835
  • I/O module

  Kit Sub PCB frequency out HE

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  3
  71039489
  • I/O module

  Kit Sub PCB frequency out HE

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  3
  71039489
  • I/O module

  Kit Sub PCB Status input

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  4
  50096837
  • I/O module

  Kit Sub PCB Status input HE

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  4
  71039492
  • I/O module

  Kit Sub PCB Relay out

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  5
  50096836
  • I/O module

  Kit Sub PCB Relay out

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  5
  50096836
  • I/O module

  Kit Sub PCB Relay out HE

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  5
  71039491
  • I/O module

  Kit Sub PCB Relay out HE

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  5
  71039491
  • I/O module

  Kit Sub PCB current in

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  6
  50098562
  • I/O module

  Kit Sub PCB current input HE

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  6
  71039488
  • Display

  Kit display module

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  E
  50096754
  • Display

  Kit display modul Wall enclosure

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  E
  50096755
  • Electronic

  Kit Bus/connec.b.5X/40/8X/65 field hous.

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  G
  50094016
  • Electronic

  Kit Bus/connec.b.5X/8X SS-housing

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  H
  50099099
  • Electronic

  Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  50094017
  • Connection (electrical)

  Kit connec. board In/Output Wall encl

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  18
  50094014
  • Connection (electrical)

  Kit connec. board PMAG5X wall enclo.

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  19
  50094015
  • Connection (electrical)

  Kit connec. board 50/53/55 wall encl.HE

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  19
  71039496
  • Terminals

  Kit Termin.Block field hous. 5X/8X/40/65

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  29
  50108139
  • Terminals

  Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  50108140
  • Memory

  Kit T-DAT Transmitter Data Chip

  • Memory
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  50094004
  • Memory

  Kit S-Dat Pmag 55 programmed

  • Memory
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  S
  71029348
  • Cover

  Kit Cover 5X/8X with window SS-housing

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  17
  50099100
  • Cover

  Kit Cover 5X/40/8X/65 with window

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  8
  50094026
  • Cover

  Kit Cover 5X/40/8X/65 version blind

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  9
  50094028
  • Cover

  Kit Cover Connection terminal

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  50094038
  • further parts

  Kit Cover repair for G04

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71309084
  • Connection (electrical)

  Kit 10 cable glands M20x1,5

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50096840
  • Connection (electrical)

  Kit 10 cable glands M20x1,5

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50096840
  • Connection (electrical)

  Kit Cable gland Found. Fieldbus

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50094984
  • Connection (electrical)

  Kit Cable gland Profibus PA

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098037
  • Connection (electrical)

  Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098041
  • Connection (electrical)

  Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098042
  • Fixing

  Kit Circuit board cpl field/SS-housing

  • Fixing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  50096839
  • Housing/housing accessories

  Kit Ground terminal / Cover clamp

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  13
  50096841
  • Housing/housing accessories

  Kit Bushing to field/SS-housing

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  50099102
  • Sealing

  Kit Seal cover to Wall enclosure

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  50094041
  • Sealing

  Kit 10 Seal cover to field housing

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  50094050
  • Sealing

  Kit housing gaskets SS-Field housing

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  16
  50099101
  • Housing/housing accessories

  Kit parts housing FS Stnd/HT

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  50098019
  • Housing/housing accessories

  Kit parts housing compact Stnd/HT

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  23
  50098020
  • Sealing

  Kit housing gaskets H compact

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  50098021
  • Sealing

  Kit housing gaskets H FS

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  24
  50098022
  • further parts

  Kit 8 special screws M6 Promag H DN25

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71129286
  • further parts

  Promag, cable remote version

  • further parts
  Mã đơn hàng
  DK5CA-
  • further parts

  Promag 55, transmitter

  • further parts
  Mã đơn hàng
  55XXX-
  • further parts

  Transmitter Promag, mounting set

  • further parts
  Mã đơn hàng
  DK5WM-
  • further parts

  Promag 53/55, software package

  • further parts
  Mã đơn hàng
  DK5SO-
  • further parts

  Promag 55H

  • further parts
  Mã đơn hàng
  55H-
  • further parts

  Promag H, mounting set

  • further parts
  Mã đơn hàng
  DKH-
  • further parts

  Promag H/Dosimag, seal set

  • further parts
  Mã đơn hàng
  DK5G-
  • further parts

  Promag H, distance disc

  • further parts
  Mã đơn hàng
  DK5HB-
  • further parts

  Promag H, wall mounting set

  • further parts
  Mã đơn hàng
  DK5HM-
  • further parts

  Promag H, weld in tool

  • further parts
  Mã đơn hàng
  DK5HW-
  • further parts

  Promag H, adapter set

  • further parts
  Mã đơn hàng
  DK5HA-
  • further parts

  Promag H, grounding ring

  • further parts
  Mã đơn hàng
  DK5HR-
  • further parts

  Serviceinterface FXA193

  • further parts
  Mã đơn hàng
  FXA193-

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn