Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Picture of Electromagnetic flowmeter Proline Promag W 300 / 5W3B for the water & wastewater industry

Proline Promag W 300
electromagnetic flowmeter

Specialist for demanding water & wastewater applications with compact, easily accessible transmitter

5W3B
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Kit power supply, 100-230VAC, Ex

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  71323007
 • Kit power supply, 24VDC, Ex

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  71323008
 • Kit pow.supply,100-230VAC/24VDC, Non-haz

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  71323009
 • ISEM electronic module, Promag 300/500

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  33
  XPD0027-
 • Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

  • Memory
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  39
  71185788
 • I/O module, slot 1, 300/500

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  XPD0037-
 • Kit module cartridge, 300/500, Ex

  • Electronic (periphery)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  37
  71323010
 • Kit module cartridge, 300/500, Non-haz

  • Electronic (periphery)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  37
  71323011
 • I/O module, slot 2/3/4, 300/500

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  XPD0038-
 • Kit ISEM ribbon cable, 300/500

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  46
  71323005
 • Display module, 300/500/DKX001

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  XPD0031-
 • Kit conn.terminal option A,300/500,N-haz

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71323073
 • Kit conn.terminal option B, 300, Non-haz

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71323074
 • Kit conn.terminal option C,300/500,N-haz

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71327818
 • Kit conn.terminal option A, 300/500, Ex

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71323075
 • Kit conn.terminal option B, 300/500, Ex

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71323076
 • Kit conn.terminal option C, 300/500, Ex

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71327819
 • Kit terminal, transm.,remote display,300

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  49
  71323079
 • Kit cover, sight glass, Alu,Non-haz/Exde

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71323016
 • Kit cover, blind, Alu, Non-haz/Exde

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71323018
 • Kit cover, sight glass, Alu, Exd

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71323020
 • Kit cover, blind, Alu, Exd

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71323022
 • Kit cover gasket, sight glass/blind

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71323026
 • Kit cover, electr.compart., Alu, Non-haz

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71323028
 • Kit cover gasket,electr.compart.,Non-haz

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  74
  71323030
 • Kit cover, electronic compart., Alu, Ex

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  71323032
 • Kit cover gasket, electronic compart.,Ex

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  74
  71323036
 • Kit cover, remote display, Alu

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  28
  71323044
 • Kit cover gasket, remote display

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  76
  71323048
 • Kit interface gaskets, Promag 300/500

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  71
  71323069
 • Kit protect.cover option A,300/500,N-haz

  • Miscellaneous
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  71368488
 • Kit protective cover optionB,300,Non-haz

  • Miscellaneous
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  71368489
 • Kit protective cover option A,300/500,Ex

  • Miscellaneous
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  71323081
 • Kit protective cover option B,300/500,Ex

  • Miscellaneous
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  71323082
 • Kit plug M12, RJ45, L= 80mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71450719
 • Kit plug M12, RJ45, L= 80mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71450719
 • Kit plug M12, RJ45, L= 175mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71450720
 • Kit plug M12, RJ45, L= 175mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71450720
 • Kit plug M12, RJ45, L= 175mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71450720
 • Kit plug M12, RJ45, L= 175mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71450720
 • Kit plug M12, RJ45, L= 175mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71450720
 • Kit plug M12, RJ45, L= 175mm

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71450720
 • Spare RFID TAG

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPRFID-
 • Kit weather protection cover, 300/500

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  87
  71343505
 • Kit wireless antenna extended range

  Mã đơn hàng
  71351317
 • Transmitter Promag 300, 5X3BXX

  Mã đơn hàng
  5X3BXX-
 • Promag, grounding disc/protection disc

  Mã đơn hàng
  DK5GD-
 • Grounding cable kit, Promag L/W/P/S/E

  Mã đơn hàng
  DK5GC-
 • Remote Display DKX001

  Mã đơn hàng
  DKX001-
 • Connection Cable for Remote Display

  Mã đơn hàng
  DKX002-