Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Picture of thermal mass flowmeter t-mass 65F with flanges for industrial gases & compressed air

Proline t-mass 65F
thermal mass flowmeter

Robust flowmeter with adaptation to changing process conditions

65F
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Kit power s.b. 40/8X/65 220V REx000

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  50098557
 • Kit power s.b. 40/8X/65 220V REx120 Ex

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  50098558
 • Kit P.s.b. 40/8X/65 24V REx000

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  50098565
 • Kit P.s.b. 40/8X/65 24V REx120 Ex

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  50098566
 • Kit 10 fuses 250 VAC T800 MA

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  50094002
 • Kit 10 fuses 250 VAC T 2A00

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  50094003
 • Kit meas.amplifier t-mass 65 compact Ex

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71008429
 • Kit meas.amplifier t-mass 65 remote Ex

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71008430
 • Kit preamplifier 65 remote sensor Ex

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  A
  71008448
 • Kit commodul current/frequency out Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  50096757
 • Kit commodul current/freq./2Relay Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  50098300
 • Kit commodul Iout passive/Frequency Exi

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  50098302
 • Kit commodul Iout active/Frequency Exi

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  50098303
 • Kit com 83/65 2x Iout aktiv Exi

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  50104625
 • Kit com 83/65 2x Iout passiv Exi

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  50104626
 • Kit I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71021742
 • Kit I/O Foundation Fieldbus C14 EX

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71095035
 • Kit I/O Profibus PA Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71066579
 • Kit Com ModbusRS485+stat.In 2Interf.Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  D
  71021743
 • Kit Commodul current out 3 Interface Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  D
  50096833
 • Kit Sub PCB current out

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  2
  50096834
 • Kit Sub PCB frequency out

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  3
  50096835
 • Kit Sub PCB Status input

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  4
  50096837
 • Kit Sub PCB current in

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  6
  50098562
 • Kit disp.50/51/80/90/65 Wall >=V1.06.00

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  J
  50108131
 • Kit display mod 50/51/80/65 >=V1.06.00

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  E
  50108132
 • Kit connec. board In/Output Wall encl

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  23
  50094014
 • Kit connec. board 65 wall encl. non Ex

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  24
  71008431
 • Kit Terminal protective Cover Ex

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71008445
 • Kit Bus/connec.b.5X/40/8X/65 field hous.

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  G
  50094016
 • Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  50094017
 • Kit T-DAT Transmitter Data Chip

  • Memory
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  50094004
 • Kit S-Dat t-mass 65 programmed

  • Memory
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  S
  71084176
 • Kit Termin.Block field hous. 5X/8X/40/65

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  29
  50108139
 • Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  50108140
 • Kit Cover 5X/40/8X/65 version blind

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  9
  50094028
 • Kit Cover 5X/40/8X/93/65 vers. blind Exd

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  17
  50094029
 • Kit Cover 5X/40/8X/65 with window

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  8
  50094026
 • Kit Cover 5X/40/8X/93/65 with window Exd

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  16
  50094027
 • Kit Cover Connection terminal

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  50094038
 • Kit Cover Connection terminal

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  50094038
 • Kit Cover Connection terminal

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  50094038
 • Repair kit cover, remote version

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  71247838
 • Kit Cover Connection terminal

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  50094038
 • Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exe

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  18
  50094039
 • Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exd

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  19
  50094040
 • Kit Seal cover to Wall enclosure

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  50094041
 • Kit 10 Seal cover to field housing

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  50094050
 • Kit 10 cable glands M20x1,5

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50096840
 • Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098036
 • Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098036
 • Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098036
 • Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098041
 • Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098041
 • Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098041
 • Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098042
 • Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098042
 • Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098042
 • Kit Circuit board cpl field/SS-housing

  • Fixing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  50096839
 • Kit Bushing to field/SS-housing

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  50099102
 • Kit 2 Screening sheet field housing

  • further parts
  Mã đơn hàng
  50096838
 • Kit Ground terminal / Cover clamp

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  13
  50096841
 • Kit housing gaskets 65I/F remote Ex

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  29
  71009191
 • Kit Part 65I/F fieldhous.compact non Ex

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25