Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Picture of thermal mass flowmeter Proline t-mass 65I insertion for industrial gases & compressed air

Proline t-mass 65I
thermal mass flowmeter

Robust flowmeter with adaptation to changing process conditions

65I
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc
Filter spare parts
Loại
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • Power supply

  Kit power s.b. 40/8X/65 220V REx000

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  50098557
  • Power supply

  Kit power s.b. 40/8X/65 220V REx120 Ex

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  50098558
  • Power supply

  Kit P.s.b. 40/8X/65 24V REx000

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  50098565
  • Power supply

  Kit P.s.b. 40/8X/65 24V REx120 Ex

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  F
  50098566
  • Electronic

  Kit 10 fuses 250 VAC T800 MA

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  50094002
  • Electronic

  Kit 10 fuses 250 VAC T 2A00

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  50094003
  • Electronic

  Kit meas.amplifier t-mass 65 compact Ex

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71008429
  • Electronic

  Kit meas.amplifier t-mass 65 remote Ex

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  B
  71008430
  • Electronic

  Kit preamplifier 65 remote sensor Ex

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  A
  71008448
  • I/O module

  Kit commodul current/frequency out Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  50096757
  • I/O module

  Kit commodul current/freq./2Relay Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  50098300
  • I/O module

  Kit commodul Iout passive/Frequency Exi

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  50098302
  • I/O module

  Kit commodul Iout active/Frequency Exi

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  50098303
  • I/O module

  Kit com 83/65 2x Iout aktiv Exi

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  50104625
  • I/O module

  Kit com 83/65 2x Iout passiv Exi

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  50104626
  • I/O module

  Kit I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71021742
  • I/O module

  Kit I/O Foundation Fieldbus C14 EX

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71095035
  • I/O module

  Kit I/O Profibus PA Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  C
  71066579
  • I/O module

  Kit Com ModbusRS485+stat.In 2Interf.Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  D
  71021743
  • I/O module

  Kit Commodul current out 3 Interface Ex

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  D
  50096833
  • I/O module

  Kit Sub PCB current out

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  2
  50096834
  • I/O module

  Kit Sub PCB frequency out

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  3
  50096835
  • I/O module

  Kit Sub PCB Status input

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  4
  50096837
  • I/O module

  Kit Sub PCB current in

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  6
  50098562
  • Display

  Kit disp.50/51/80/90/65 Wall >=V1.06.00

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  E
  50108131
  • Display

  Kit display mod 50/51/80/65 >=V1.06.00

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  E
  50108132
  • Connection (electrical)

  Kit connec. board In/Output Wall encl

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  23
  50094014
  • Connection (electrical)

  Kit connec. board 65 wall encl. non Ex

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  24
  71008431
  • Housing/housing accessories

  Kit Terminal protective Cover Ex

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71008445
  • Electronic

  Kit Bus/connec.b.5X/40/8X/65 field hous.

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  G
  50094016
  • Electronic

  Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  50094017
  • Memory

  Kit T-DAT Transmitter Data Chip

  • Memory
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  1
  50094004
  • Memory

  Kit S-Dat t-mass 65 programmed

  • Memory
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  S
  71084176
  • Sealing

  Kit Termin.Block field hous. 5X/8X/40/65

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  29
  50108139
  • Sealing

  Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  50108140
  • Cover

  Kit Cover 5X/40/8X/65 version blind

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  9
  50094028
  • Cover

  Kit Cover 5X/40/8X/93/65 vers. blind Exd

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  17
  50094029
  • Cover

  Kit Cover 5X/40/8X/65 with window

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  8
  50094026
  • Cover

  Kit Cover 5X/40/8X/93/65 with window Exd

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  16
  50094027
  • Cover

  Kit Cover Connection terminal

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  50094038
  • Cover

  Kit Cover Connection terminal

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  50094038
  • Cover

  Kit Cover Connection terminal

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  50094038
  • Cover

  Repair kit cover, remote version

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  71247838
  • Cover

  Kit Cover Connection terminal

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  10
  50094038
  • Cover

  Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exe

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  18
  50094039
  • Cover

  Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exd

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  19
  50094040
  • Sealing

  Kit Seal cover to Wall enclosure

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  50094041
  • Sealing

  Kit 10 Seal cover to field housing

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  50094050
  • Connection (electrical)

  Kit 10 cable glands M20x1,5

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50096840
  • Connection (electrical)

  Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098036
  • Connection (electrical)

  Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098036
  • Connection (electrical)

  Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098036
  • Connection (electrical)

  Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098041
  • Connection (electrical)

  Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098041
  • Connection (electrical)

  Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098041
  • Connection (electrical)

  Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098042
  • Connection (electrical)

  Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098042
  • Connection (electrical)

  Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098042
  • Fixing

  Kit Circuit board cpl field/SS-housing

  • Fixing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  50096839
  • Housing/housing accessories

  Kit Bushing to field/SS-housing

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  50099102
  • further parts

  Kit 2 Screening sheet field housing

  • further parts
  Mã đơn hàng
  50096838
  • Housing/housing accessories

  Kit Ground terminal / Cover clamp

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  13
  50096841
  • Sealing

  Kit housing gaskets 65I/F remote Ex

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  29
  71009191
  • Fixing

  Kit 10 Grub screw t-mass 65I

  • Fixing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  27
  71008503
  • Sealing

  Kit Gasket ring EPDM 42.2/33.7x2

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  28
  71008440
  • Sealing

  Kit Gasket ring Kalrez 43.0/33.8x2.5

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  28
  71008441
  • Sealing

  Kit Gasket ring Nitrile 42.2/33.7x2

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  28
  71008442
  • Housing/housing accessories

  Kit Part 65I/F fieldhous.compact non Ex

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71009193
  • Housing/housing accessories

  Kit Part 65I/F field housing remote Ex

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  32
  71009192
  • further parts

  Transmitter 65, mounting set

  • further parts
  Mã đơn hàng
  DK6WM-
  • further parts

  t-mass, mounting boss

  • further parts
  Mã đơn hàng
  DK6MB-
  • further parts

  t-mass, cold tap, atmospheric pressure

  • further parts
  Mã đơn hàng
  DK6ML-
  • further parts

  t-mass I/B/T, hot tap, process pressure

  • further parts
  Mã đơn hàng
  DK6HT-
  • further parts

  t-mass 65, transmitter

  • further parts
  Mã đơn hàng
  65XXX-
  • further parts

  t-mass 65, Cable remote version

  • further parts
  Mã đơn hàng
  DK6CA-

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn