Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Proline t-mass I 500 – Insertion version made of stainless steel for pipes/ducts up to DN 1500 (60")

Proline t-mass I 500
thermal mass flowmeter

Insertion flowmeter with long-term stability as remote version with up to 4 I/Os

6I5B
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • Power supply

  Kit pow.supply,100-230VAC/24VDC, Non-haz

  • Power supply
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  71323009
  • Electronic (periphery)

  Kit main elec. extender, 500 dig., Ex

  • Electronic (periphery)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  47
  71323012
  • Electronic (periphery)

  Kit main elec.extender,500 dig., Non-haz

  • Electronic (periphery)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  47
  71323013
  • Electronic (sensor)

  Kit ISEM extender, 500 digital, Ex

  • Electronic (sensor)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  36
  71323015
  • Electronic

  ISEM electr.mod., t-mass 300/500 digital

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  33
  XPD0052-
  • Memory

  Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

  • Memory
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  39
  71185788
  • Electronic

  ISEM electr.mod., t-mass 500 digital

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  33
  XPD0054-
  • I/O module

  I/O module, slot 1, 300/500

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  XPD0037-
  • Connection (electrical)

  Kit ISEM ribbon cable, 500 digital

  • Connection (electrical)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  46
  71323006
  • I/O module

  I/O module, slot 2/3/4, 300/500

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  XPD0038-
  • Display

  Display module, 300/500/DKX001

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  XPD0031-
  • Terminal module

  Kit terminal option A, 500 dig., Non-haz

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71323077
  • Terminal module

  Kit terminal option C, 500 dig., Non-haz

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  45
  71327820
  • Cover

  Kit cover, alu,Promag 400(C),500 digital

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71384170
  • Cover

  Kit cover, polycarb., 500 digital,800(C)

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71408508
  • Sealing

  Kit cover gasket, alu,400(C),500 digital

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71278078
  • Sealing

  Kit 10 cover gasket, polycarbonate

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71278077
  • Cover

  Kit cover, remote, Alu

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  24
  71228796
  • Cover

  Kit cover, remote, Alu, -50oC

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  24
  71323050
  • Sealing

  Kit housing gaskets, remote, Alu

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  73
  71323051
  • Sealing

  Kit housing gaskets, remote, Alu, -50oC

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  73
  71323052
  • Cover

  Kit cover, remote, cast, Ex

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  24
  71323063
  • Cover

  Kit cover, remote, cast, -50oC, Ex

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  24
  71323064
  • Sealing

  Kit housing gaskets, remote, cast, Ex

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  73
  71323065
  • Sealing

  Kit housing gaskets,remote,cast,-50oC,Ex

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  73
  71323066
  • Housing/housing accessories

  Kit securing clamp, screw

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  13
  71276494
  • further parts

  Spare RFID TAG

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPRFID-

  Kit display protec., 400(C)/500 digital

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  82
  71228792

  Kit weather protection cover,500 digital

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  87
  71343504

  Pipe Mounting kit Transmitter 500digital

  Mã đơn hàng
  71346427

  Kit wireless antenna extended range

  Mã đơn hàng
  71351317

  Transmitter t-mass 500, 6X5BXX

  Mã đơn hàng
  6X5BXX-

  Sensor cable set, t-mass 500

  Mã đơn hàng
  DK6012-

  Cold tap, atmospheric pressure, t-mass

  Mã đơn hàng
  DK6ML-

  Hot tap, process pressure, 300/500

  Mã đơn hàng
  DK6003-

  Plate conditioner 35 hole, t-mass

  Mã đơn hàng
  DK6004-

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn