Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Picture of flowmeter Proline Prosonic Flow E 100 to measure of demineralized water in utilities

Proline Prosonic Flow E 100 ultrasonic flowmeter

Economical Ultrasonic flowmeter with integrated temperature measurement

9E1B
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

  • Memory
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  39
  71185788
 • Electronic Prosonic Flow E 100

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  XPD0041-
 • Display module, 4-wire, 100

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  XPD0023-
 • Kit cover, compact, Alu

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71185789
 • Kit cover, compact, stainless 1.4301

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71185790
 • Kit cover, sight glass, compact, Alu

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71266334
 • Kit cover, sight glass, compact, 1.4301

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71266335
 • Kit housing gaskets, compact, Alu

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71185795
 • Kit housing gaskets, compact, stainless

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71185797
 • Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098036
 • Kit 2 cable glands M20x1.5 INOX Ex

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71069285
 • Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098041
 • Kit 2 cable glands G1/2" INOX Ex

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71185802
 • Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  50098042
 • Kit 2 cable glands NPT1/2" INOX Ex

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71185800
 • Kit securing clamp, screw

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  71276494
 • Spare RFID TAG

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPRFID-