Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Cerabar PMC51 - Absolute and gauge pressure

Absolute and
gauge pressure
Cerabar PMC51

Digital pressure transmitter with oil-free ceramic sensor for measurement in gases or liquids

PMC51
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71290825
 • Cable gland M20 PA, o-ring VMQ

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52002449
 • Cable gland M20 PA, O-ring EPDM/PTFE

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71092709
 • Cable gland M20 Metal, gasket

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71092711
 • Cable entry G1/2, gasket, adapter

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71092712
 • Plug 3p M12/M20, gasket

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52005984
 • Plug 2/7-pole, HAN7D, gasket

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52020762
 • Plug valve, F30/F31, seal NBR

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71120017
 • Cover F15 316L, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52027000
 • Cover F15 316L, sight glass, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52027002
 • Cover F15, sight glass PC, 316L, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52028207
 • Cover F15 316L,claw,sight glass,gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52028267
 • Cover F15 316L, claw, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52028268
 • Gasket 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52028179
 • Cover F30/31/34 Alu, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71092705
 • Cover F30/31 Alu, Ex d, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71092706
 • Cover F30/31/34 Alu, sight glass, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71092707
 • Cover F30/31 Alu,Exd,sight glass, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71092708
 • Sealing EPDM, F30/31/34, T14/15, 5 pcs.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52020429
 • Display module VU340, Cbar/Dbar/Dpilot M

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  71091670
 • Electronics FMB5x, PMC51, PMP5x, PMD55

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  XPP0001-
 • Holder Display Dbar/Cbar/Dpilot M

  • Fixing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  41
  71094113
 • Analog display VU340, Cbar, bracket

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  71111067
 • O-ring 26.7x1.78 HNBR 75, 3A, FDA, 5 pcs

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  52010155
 • O-ring 26.7x1.78 EPDM 70, 3A, USP, 5 pcs

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  52017989
 • O-ring 26.7x1.78 NBR 70, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  52020769
 • O-ring 26.7x1.78 EPDM 70, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  52020770
 • O-ring 26.7x1.78 FKM -40oC, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  52020771
 • O-ring 26.7x1.78 FFKM 70 KALREZ, 1 pc.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  52020772
 • O-ring 26.7x1.78 FKM, FDA, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71093308
 • O-ring 26.7x1.78 NBR, low temp., 5 pcs.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71114815
 • O-ring 26.7x1.78 silicone, FDA, 5 pcs.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71114816
 • O-ring 26.7x1.78 Fluoroprene, FDA, 1 pc.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71114817
 • O-ring 26.7x1.78 Kalrez 6221, FDA, 1 pc.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71114818
 • O-ring 26.7x1.78 Kalrez 6375, 1 pc.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71114820
 • O-ring 26.7x1.78 Kalrez 7075, 1 pc.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71114821
 • O-ring 27.1x1.6 FFKM 75 Perlast, 1pc.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71316464
 • Screw set, M5x16, 4 pieces

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71495134
 • Cable PE,80inch,sep. housing FMXXX/PMXXX

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71043886
 • Cable PE,200inch,sep.housing FMXXX/PMXXX

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71043888
 • Cable PE,400inch,sep.housing FMXXX/PMXXX

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71043889
 • Cable FEP,200inch,sep.housingFMXXX/PMXXX

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71070738
 • Profile gasket silicone, 5 pieces

  • further parts