Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Cerabar PMP71 - Absolute and gauge pressure

Absolute and
gauge pressure
Cerabar PMP71

Digital pressure transmitter with welded metal sensor for measurement in gases, steam or liquids

PMP71
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Mounting set housing T14/T15 sensor

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  52020440
 • Mounting set housing T17 / sensor

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  71020596
 • Push button housing, PA/FF

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  13
  52022418
 • Push button housing, HART, version 1

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  13
  52022419
 • Push button housing, HART, version 2

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  13
  52024110
 • Cable gland M20, gasket

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52020760
 • Cable entry G1/2, gasket, adapter

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52020761
 • Plug 2/7-pole, HAN7D, gasket

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52020762
 • Plug 3-pole, M12, gasket

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52020763
 • Housing filter VA,EPDM,F15/31/T14/17,1pc

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71111056
 • Housing filter VA, VMQ, F15, T17, 1 pc.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71219639
 • Cover T14/T15 Alu, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52020432
 • Cover T14/T15 Alu, Ex d, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52020433
 • Cover T14 316L, Ex d, EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52028310
 • Cover T17 316L, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71002774
 • Cover T17 316L, sight glass, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71002810
 • Cover T17 316L, sight glass PC, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71002811
 • Cover T14 316L, Ex d, FVMQ

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71206965
 • Cover T14 316L, Ex d, sight glass, FVMQ

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71206968
 • Sealing set FVQM, T14.5 pcs.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71206971
 • Cover T14/T15 Alu, sight glass, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71245247
 • Cover T14/T15 Alu,Exd,sight glass,gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71245249
 • Cover T14 316L, Ex d, sight glass, EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71245250
 • Sealing EPDM, F30/31/34, T14/15, 5 pcs.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52020429
 • Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71290825
 • Cover T14/T15 Alu, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  52020432
 • Cover T14/T15 Alu, Ex d, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  52020433
 • Cover T14 316L, Ex d, EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  52028310
 • Cover T17 316L, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71002774
 • Cover T14 316L, Ex d, FVMQ

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71206965
 • Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.0

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  52024111
 • Electronics HART Ex, v2.0

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  52024400
 • Electronics HART Ex, v2.10

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71026358
 • Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.10

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71026359
 • Electronic HART Ex, v2.11

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71196092
 • Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.11

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71196093
 • Electronics HART Ex, v2.20

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71263933
 • Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.20

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71263934
 • Elektronics HART Ex, v2.30

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71386147
 • Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.30

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71386153
 • Upgrade electronics HART Ex, v2.1

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  52026762
 • Upgrade electr. HART Ex,ext.push b.,v2.1

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  52026763
 • Electronics PA, HW02.00, SW4.0

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71071824
 • Electronics PA, ext. p.b., HW02.00,SW4.0

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71071825
 • Electronics FF, HW2.00, SW3.00

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71071826