Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Liquicap FMI51 - Capacitance level measurement

Capacitance
Level measurement
Liquicap FMI51

For continuous level and interface measurement in liquids

FMI51
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Cover F13 Ex Alu, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52002698
 • Cover F17 Alu, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52002699
 • Cover T13 Alu, gasket EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52006903
 • Cover F16 high, transparent, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52025605
 • Cover F16 grey, PBTP, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52025606
 • Cover F15 316L, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52027000
 • Cover F15 316L, claw, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52027708
 • Cover F15 316L, high, sight glass,gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52028269
 • Cover F13/F17 Alu,high,sight glass,gask.

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52028270
 • Cover T13 Alu,Ex d,high,sight glass,gas.

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52028271
 • Cover T13 "Terminal" Alu, gasket EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  52007103
 • O-ring 71.0x3.55 EPDM, 5 pieces

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52004137
 • Sealing set EPDM,cover F13/17/18/27,10pc

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52004277
 • Sealing set EPDM 73.0x3.0, 10 pieces

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52008495
 • Gasket 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5 pieces

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52028179
 • Electronics FEI50H, 4-20mA, HART

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  52028260
 • Electronics FEI57C, PFM

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  52028261
 • Terminal module 2-pole EEx d, RFI filter

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71020804
 • Display, holder

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  52028266
 • Mounting set (2"/pipe 38_V4A

  • further parts
  Mã đơn hàng
  919806-1000
 • Sealing ring G1/2, 21x26, FA, 5 pcs.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71194296
 • Sealing ring G3/4, 27x32, FA, 5 pcs.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71185027
 • Sealing ring G1, 33x39 FA, 5 pcs.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  52014048
 • Sealing ring G1-1/2, 48x55 FA, 5 pcs.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  52014047
 • Weld-in adapter and correspondig sealings

  • further parts
 • O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, 5 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52021717
 • O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71086117
 • O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52014472
 • O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71086102
 • O-ring 28.17x3.53 EPDM, FDA, USP, 3 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71140668
 • Sealing ring 15,08x2,62 EPDM, 5 pcs

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71529759
 • Weather protection cover F13/F17/F18/F27

  Mã đơn hàng
  71040497
 • Protection cover F16 housing

  Mã đơn hàng
  71127760
 • Weld-in adapter UNI D65, 316L

  Mã đơn hàng
  214880-0002
 • Weld-in adapter UNI D65, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52010174
 • Weld-in adapter UNI D85, 316L

  Mã đơn hàng
  52006262
 • Weld-in adapter UNI D85, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52010173
 • Profile gasket silicone, 5 pieces

  Mã đơn hàng
  52023572
 • Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L

  Mã đơn hàng
  71258357
 • Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L

  Mã đơn hàng
  71258355
 • Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52018765
 • Weld-in adapter G1, d=60, 316L

  Mã đơn hàng
  52001051
 • Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52011896
 • Weld-in adapter G1, d=53, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  71093129
 • Weld-in adapter G1, d=53, 316L

  Mã đơn hàng
  71258358