Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Minicap FTC260 - Capacitance point level detection

Capacitance
Point level detection
Minicap FTC260

Designed for light bulk solids

FTC260
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
Lọc
Filter spare parts
Loại
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • further parts

  Cover F14 PBT, gasket

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  543201-0000
  • further parts

  Cover F14 PE, transparent PA

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  943201-1001
  • further parts

  Cover F30/31/34 Alu, gasket

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71092705
  • further parts

  Cover F30/31/34 Alu, sight glass, gasket

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71092707
  • further parts

  Sealing EPDM, F30/31/34, T14/15, 5 pcs.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52020429
  • further parts

  Electronics FTC260 Ex AC/DC

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  52006108
  • further parts

  Electronics FTC260 Ex 10.8-45VDC, PNP

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  52006109
  • further parts

  Socket E8 (F14), screws, PBT

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  543205-0000
  • further parts

  Probe FTC260 R1 PPS, gasket

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  543226-0001
  • further parts

  Probe FTC260 NPT1 PPS, gasket

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  543226-0011
  • further parts

  Sleeve adapter R1-1/2 > R1, PPS

  • further parts
  Mã đơn hàng
  943215-1001
  • further parts

  Sleeve adapter G1-1/2 > R1, PPS

  • further parts
  Mã đơn hàng
  943215-1021
  • further parts

  Sealing ring G1-1/2, 48x55 FA, 5 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52014047
  • further parts

  Sleeve adapter NPT1-1/4 > NPT1, ST

  • further parts
  Mã đơn hàng
  943215-0042

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn