Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Solicap FTI55 - Capacitance point level detection

Capacitance
Point level detection
Solicap FTI55

Point level detection for fine-grained to coarse-grained bulk solids

FTI55
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Capacitive Solid

 • Characteristic / Application

  Fully / partly isulated rod probe for small-grain / large-grain bulk solids
  Simple calibration
  Suitable for abrasive media
  Very robust probe

 • Specialities

  Inactive length
  Active build-up compensation
  High lateral loading
  Extremely robust probe

 • Supply / Communication

  19 ... 253V AC
  10 ... 55V DC-PNP
  19...253V AC bzw 10...55V DC
  8/16mA, 11 ... 36V DC
  PFM
  3-wire

 • Ambient temperature

  -50°C ... 70°C
  (-58°F ... 158°F)

 • Process temperature

  -50°C ... 180°C
  (-58°F ... 356°F)

 • Process pressure / max. overpressure limit

  Vacuum ... 25 bar
  (Vacuum ... 362 psi)

 • Main wetted parts

  PE, PPS, 316L, Steel

 • Process connection

  Thread R1 1/2, NPT1 1/2
  Flanges from DN50.../ASME 2".../JIS...

 • Sensor length

  0.2m ... 4m
  (8" ... 157")
  Inactive length: 0.1m ...1m
  (2" ... 39")

 • Communication

  2- wire 19-253 VAC
  DC PNP
  Relais DPDT
  PFM
  3-wire
  8/16 mA

 • Certificates / Approvals

  ATEX, FM, CSA, IEC Ex, JPN Ex, NEPSI

 • Safety approvals

  SIL

 • Design approvals

  EN 10204-3.1

 • Components

  PFM: FTC325, FTC625, FTC470Z, FTC471Z
  3-wire: FTC325

 • Application limits

  DK min 2