Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Solicap FTI56 - Capacitance point level detection

Capacitance
Point level detection
Solicap FTI56

Point level detection for fine-grained to coarse-grained bulk solids

FTI56
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Cover F13 Ex Alu, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52002698
 • Cover F17 Alu, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52002699
 • Cover T13 Alu, gasket EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52006903
 • Cover F16 grey, PBTP, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52025606
 • Cover F15 316L, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52027000
 • Cover T13 "Terminal" Alu, gasket EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  52007103
 • O-ring 71.0x3.55 EPDM, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52004137
 • Sealing set EPDM,cover F13/17/18/27,10pc

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52004277
 • Sealing set EPDM 73.0x3.0, 10 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52008495
 • Gasket 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52028179
 • Cable F15/F16/F17 separate, FTIxx

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71084478
 • Weight cast Iron,Solicap M, rope 14mm st

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71114537
 • Weight Steel, Solicap M/S, rope 6mm st

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71114539
 • Weight 316L, Solicap M/S, rope 6mm 316L

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71114540
 • Weight 316L, Solicap M/S, rope 12mm 316L

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71114541
 • Electronics FEI54, relay DPDT, AC/DC

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71025814
 • Electronics FEI55, 8/16mA, 11-36VDC

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71025815
 • Electronics FEI57S, 2-wire PFM

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71025816
 • Electronics FEI52, PNP, 10-55VDC

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71025819
 • Electronics FEI53, 3-12V, signal

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71025820
 • Electronics FEI51, 19-253VAC

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71042887
 • Electronics FEI58 Namur

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71100895
 • Mounting set (2"/pipe 38_V4A

  • further parts
  Mã đơn hàng
  919806-1000
 • Weather protection cover F13/F17/F18/F27

  Mã đơn hàng
  71040497
 • Protection cover F16 housing

  Mã đơn hàng
  71127760