Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Solicap FTI56 - Capacitance point level detection

Capacitance
Point level detection
Solicap FTI56

Point level detection for fine-grained to coarse-grained bulk solids

FTI56
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • Cover

  Cover F13 Ex Alu, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52002698
  • Cover

  Cover F17 Alu, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52002699
  • Cover

  Cover T13 Alu, gasket EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52006903
  • Cover

  Cover F16 grey, PBTP, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52025606
  • Cover

  Cover F15 316L, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52027000
  • Cover

  Cover T13 "Terminal" Alu, gasket EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  52007103
  • Sealing

  O-ring 71.0x3.55 EPDM, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52004137
  • Sealing

  Sealing set EPDM,cover F13/17/18/27,10pc

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52004277
  • Sealing

  Sealing set EPDM 73.0x3.0, 10 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52008495
  • Sealing

  Gasket 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52028179
  • further parts

  Cable F15/F16/F17 separate, FTIxx

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71084478
  • further parts

  Weight cast Iron,Solicap M, rope 14mm st

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71114537
  • further parts

  Weight Steel, Solicap M/S, rope 6mm st

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71114539
  • further parts

  Weight 316L, Solicap M/S, rope 6mm 316L

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71114540
  • further parts

  Weight 316L, Solicap M/S, rope 12mm 316L

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71114541
  • Electronic

  Electronics FEI54, relay DPDT, AC/DC

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71025814
  • Electronic

  Electronics FEI55, 8/16mA, 11-36VDC

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71025815
  • Electronic

  Electronics FEI57S, 2-wire PFM

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71025816
  • Electronic

  Electronics FEI52, PNP, 10-55VDC

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71025819
  • Electronic

  Electronics FEI53, 3-12V, signal

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71025820
  • Electronic

  Electronics FEI51, 19-253VAC

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71042887
  • Electronic

  Electronics FEI58 Namur

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71100895
  • further parts

  Mounting set (2"/pipe 38_V4A

  • further parts
  Mã đơn hàng
  919806-1000

  Weather protection cover F13/F17/F18/F27

  Mã đơn hàng
  71040497

  Protection cover F16 housing

  Mã đơn hàng
  71127760

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn