Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Solicap FTI77 - Capacitance point level detection

Capacitance
Point level detection
Solicap FTI77

Point level detection for bulk solids, especially for high temperatures and strong mechanical loads

FTI77
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Cover F13 Ex Alu, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52002698
 • Cover F17 Alu, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52002699
 • Cover T13 Alu, gasket EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52006903
 • Cover F16 grey, PBTP, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52025606
 • Cover F15 316L, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52027000
 • Cover T13 "Terminal" Alu, gasket EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  52007103
 • O-ring 71.0x3.55 EPDM, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52004137
 • Sealing set EPDM,cover F13/17/18/27,10pc

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52004277
 • Sealing set EPDM 73.0x3.0, 10 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52008495
 • Gasket 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52028179
 • Cable F15/F16/F17 separate, FTIxx

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71084478
 • Weight cast Iron,Solicap S, rope 12mm st

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71114538
 • Weight Steel, Solicap M/S, rope 6mm st

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71114539
 • Weight 316L, Solicap M/S, rope 6mm 316L

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71114540
 • Weight 316L, Solicap M/S, rope 12mm 316L

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71114541
 • Electronics FEI54, relay DPDT, AC/DC

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71025814
 • Electronics FEI55, 8/16mA, 11-36VDC

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71025815
 • Electronics FEI57S, 2-wire PFM

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71025816
 • Electronics FEI52, PNP, 10-55VDC

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71025819
 • Electronics FEI53, 3-12V, signal

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71025820
 • Electronics FEI51, 19-253VAC

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71042887
 • Electronics FEI58 Namur

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71100895
 • Mounting set (2"/pipe 38_V4A

  • further parts
  Mã đơn hàng
  919806-1000
 • Weather protection cover F13/F17/F18/F27

  Mã đơn hàng
  71040497
 • Protection cover F16 housing

  Mã đơn hàng
  71127760