Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Solicap FTI77 - Capacitance point level detection

Capacitance
Point level detection
Solicap FTI77

Point level detection for bulk solids, especially for high temperatures and strong mechanical loads

FTI77
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Capacitive Solid

 • Characteristic / Application

  Partly isolated sword probe / rope probe for very high temperatures
  High mech. lateral load

 • Specialities

  Inactive length
  Active build-up compensation
  High lateral loading
  Extremely robust probe

 • Supply / Communication

  19 ... 253V AC
  10 ... 55V DC-PNP
  19...253V AC bzw 10...55V DC
  8/16mA, 11 ... 36V DC
  PFM
  3-wire

 • Ambient temperature

  -50°C ... 70°C
  (-58°F ... 158°F)

 • Process temperature

  -50°C ... 400°C
  (-58°F ... 752°F)

 • Process pressure / max. overpressure limit

  Vacuum ... 10 bar
  (Vacuum ... 145 psi)

 • Main wetted parts

  Ceramic, 316L, Steel

 • Max. tensile strength

  Rope: 20 kN

 • Process connection

  Thread R1 1/2, NPT1 1/2
  Flanges DN/ASME/JIS

 • Sensor length

  Rope: 0.5 ... 20m
  (1.6 ... 65ft)
  Sword: 0.2m ... 1m
  (0.6 ... 3.3ft)
  Inactive length: 0.1m ... 1m
  (0.3 ... 3.3ft)

 • Communication

  2- wire 19-253 VAC
  DC PNP
  Relais DPDT
  PFM
  3-wire
  8/16 mA

 • Certificates / Approvals

  ATEX, FM, CSA, IEC Ex, EAC

 • Safety approvals

  SIL

 • Design approvals

  EN 10204-3.1

 • Components

  PFM: FTC325, FTC625, FTC470Z, FTC471Z
  3-wire: FTC325

 • Application limits

  DK min. 2.5

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn