Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Liquipoint FTW33 - Conductive point level switch

Conductive
Point level detection
Liquipoint FTW33

Very compact flush-mounted probe for liquid and pasty media

FTW33
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Unit is not repairable.

  • further parts
 • Valve Plug ISO4400 M16, 4-pole

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71280307
 • Valve plug ISO4400 NPTF1/2, 4-pole

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71280349
 • Valve plug ISO4400 QUICKON, 4-pole

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71280350
 • Sealing ring G1/2, 21x26, FA, 5 pcs.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71194296
 • Sealing ring G3/4, 27x32, FA, 5 pcs.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71185027
 • Sealing ring G1, 33x39 FA, 5 pcs.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  52014048
 • Weld-in adapter and correspondig sealings

  • further parts
 • Sealing ring 15,08x2,62 EPDM, 5 pcs

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71529759
 • O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, 5 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52021717
 • O-ring 14.9x2.7 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71086117
 • O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52014472
 • O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71086102
 • O-ring 28.17x3.53 EPDM, FDA, USP, 3 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71140668
 • Profile gasket 29x36x3.7, FDA, 5 pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52014424
 • M12-female plug connector, cable side

  Mã đơn hàng
  52006263
 • Cable 4x0,34, box M12, 316L, 90o, L=5m

  Mã đơn hàng
  52024216
 • M12 socket,90o,316L,IP69,LED,cable L=5m

  Mã đơn hàng
  52018763
 • M12-female plug connec., 90deg, 5m cable

  Mã đơn hàng
  52010285
 • Socket wrench 32AF

  Mã đơn hàng
  52010156
 • Test magnet

  Mã đơn hàng
  71267011
 • Protection cover F16 housing

  Mã đơn hàng
  71127760
 • Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L

  Mã đơn hàng
  71258357
 • Weld-in adapter G3/4, d=29, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52028295
 • Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L

  Mã đơn hàng
  71258355
 • Weld-in adapter G3/4 d=50, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52018765
 • Weld-in adapter G1, d=53, 316L

  Mã đơn hàng
  71258358
 • Weld-in adapter G1, d=53, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  71093129
 • Weld-in adapter G1, d=60, 316L

  Mã đơn hàng
  52001051
 • Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52011896
 • Weld-in adapter M24 D65, 316L

  Mã đơn hàng
  71041381
 • Weld-in adapter M24 D65, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  71041383
 • Proc. adap. M24 Variv N DN40 PN40 316L

  Mã đơn hàng
  52023997
 • Proc.adap.M24 Variv N DN40 PN40 316L 3.1

  Mã đơn hàng
  52024004
 • Process adap. M24 Variv F DN25 PN40 316L

  Mã đơn hàng
  52023996
 • Proc.adap.M24 Variv.F DN25 PN40 316L 3.1

  Mã đơn hàng
  52024003
 • Process adapter M24 DIN11851 DN50, 316L

  Mã đơn hàng
  52023998
 • Process adap. M24 DIN11851 DN50,316L,3.1

  Mã đơn hàng
  52024005
 • Process adapter M24 SMS 1-1/2", 316L

  Mã đơn hàng
  52026997
 • Process adapter M24 SMS 1-1/2",316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52026999
 • Process adap. M24 Clamp 1...1 1/2", 316L

  Mã đơn hàng
  52023994
 • Process adapter M24 Clamp 2", 316L

  Mã đơn hàng
  52023995
 • Process adapter M24 DIN11851 DN40, 316L

  Mã đơn hàng
  52023999
 • Process adapter M24 APV-Inline, 316L

  Mã đơn hàng
  52024000
 • Process adap. M24 Clamp 1 1/2, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52024001
 • Process adapter M24 Clamp 2", 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52024002
 • Process adap. M24 DIN11851 DN40,316L,3.1

  Mã đơn hàng
  52024006
 • Process adapter M24 APV-Inline,316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52024007
 • Union nut DIN11851, F25, SS

  Mã đơn hàng
  52021715
 • Union nut DIN11851, F40, 304

  Mã đơn hàng
  71258361
 • Pipe assembly DN25, flush mount

  Mã đơn hàng
  71477801
 • Pipe assembly DN32, flush mount

  Mã đơn hàng
  71477803
 • Pipe assembly DN40, flush mount

  Mã đơn hàng
  71477807
 • Pipe assembly DN50, flush mount

  Mã đơn hàng
  71477808
 • Pipe assembly Clamp DN25, flush mount

  Mã đơn hàng
  71477812
 • Pipe assembly Clamp DN32, flush mount

  Mã đơn hàng
  71477813
 • Pipe assembly Clamp DN40, flush mount

  Mã đơn hàng
  71477816
 • Pipe assembly Clamp DN50, flush mount

  Mã đơn hàng
  71477817
 • EPDM O-rings process adapter M24

  Mã đơn hàng
  52024267

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn