Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Deltabar FMD78 - Differential pressure

Differential pressure
Deltabar FMD78

Differential pressure transmitter with two diaphragm seals for differential pressure and level

FMD78
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • further parts

  Housing filter VA,EPDM,F15/31/T14/17,1pc

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71111056
  • further parts

  Housing filter VA, VMQ, F15, T17, 1 pc.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71219639
  • Adapter housing/cable entry

  Cable gland M20, gasket

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52020760
  • Adapter housing/cable entry

  Cable entry G1/2, gasket, adapter

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52020761
  • Adapter housing/cable entry

  Plug 2/7-pole, HAN7D, gasket

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52020762
  • Adapter housing/cable entry

  Plug 3-pole, M12, gasket

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52020763
  • Sealing

  Cover sealing FVQM, T14, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71206971
  • Cover

  Cover T14/T15 Alu, Ex d, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52020433
  • Cover

  Cover T14 316L, Ex d, EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52028310
  • Cover

  Cover T17 316L, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71002774
  • Cover

  Cover T17 316L, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71002774
  • Cover

  Cover T17 316L, sight glass, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71002810
  • Cover

  Cover T17 316L, sight glass PC, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71002811
  • Cover

  Cover T14 316L, Ex d, FVMQ

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71206965
  • Cover

  Cover T14 316L, Ex d, sight glass, FVMQ

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71206968
  • Cover

  Cover T14/T15 Alu, sight glass, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71245247
  • Cover

  Cover T14/T15 Alu,Exd,sight glass,gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71245249
  • Cover

  Cover T14/T15 Alu, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52020432
  • Cover

  Cover T14/T15 Alu, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  52020432
  • Cover

  Cover T14/T15 Alu, Ex d, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  52020433
  • Cover

  Cover T14 316L, Ex d, EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  52028310
  • Cover

  Cover T14 316L, Ex d, FVMQ

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71206965
  • further parts

  Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71290825
  • Sealing

  Sealing EPDM, F30/31/34, T14/15, 5 pcs.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52020429
  • Cover

  Cover T14 316L, Ex d, sight glass, EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71245250
  • Electronic

  Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.0

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  52024111
  • Electronic

  Electronics HART Ex, v2.0

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  52024400
  • Electronic

  Electronics HART Ex, v2.10

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71026358
  • Electronic

  Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.10

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71026359
  • Electronic

  Upgrade electr. HART Ex,ext.push b.,v2.1

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  52026763
  • Electronic

  Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.11

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71196093
  • Electronic

  Electronics PA, HW02.00, SW4.0

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71071824
  • Electronic

  Electronics PA, ext. p.b., HW02.00,SW4.0

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71071825
  • Electronic

  Electronics FF, HW2.00, SW3.00

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71071826
  • Electronic

  Electronics FF, ext. p.b., HW2.00,SW3.00

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71071827
  • Electronic

  Electronics PA, Ex, HW2.00, SW3.00

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71214057
  • Electronic

  Electronics PA, ext. p.b.,HW2.00, SW3.00

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71214064
  • Electronic

  Electronics FF, ext. p.b.,HW2.00, SW2.00

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71214066
  • Electronic

  Electronics FF, HW2.00, SW2.00

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71214069
  • Electronic

  Electronics FF, ext. p.b.,HW2.00, SW4.00

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71214890
  • Electronic

  Electronics FF, HW2.00, SW4.00

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71214892
  • Electronic

  Electronics PA, HW02.00, SW4.01

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71224775
  • Electronic

  Electronics PA, ext.p. b.,HW02.00,SW4.01

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71224776
  • Terminal module

  Terminal 2-pole, RFI, FF, Ex

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52027691
  • Terminal module

  Terminal 2-pole, RFI, PA, OVP, Ex

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71028475
  • Terminal module

  Terminal 2-pole, RFI, FF, OVP, Ex

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71028476
  • Terminal module

  Terminal 2-pole, RFI, PA, Ex

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71121574
  • Terminal module

  Terminal 3-pole,Li=0, RFI,HART,Ex ia/Exd

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71191892
  • Terminal module

  Termin.3-p.,Li=0,RFI,HART,OVP,Ex ia/Exd

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71191894
  • Memory

  HistoROM / M-DAT, 16K

  • Memory
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  52027785
  • Display

  Display module VU340, Cbar/Dbar/Dpilot S

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  71002865
  • further parts

  Screw set, screwed separator

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  56
  71518699
  • further parts

  Metal gasket, screwed separator

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71518705
  • further parts

  Screw set UNF7/16x1/2",VA,4pcs.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  943153-0031
  • further parts

  Cable PE, L=2m/80inch, separate housing

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71043886
  • further parts

  Cable PE, L=5m/200inch, separate housing

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71043888
  • further parts

  Cable PE, L=10m/400inch,separate housing

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71043889
  • further parts

  Cable FEP, L=5m/200inch,separate housing

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71070738
  • further parts

  Adapterk. FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71000221
  • further parts

  Spare RFID TAG

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPRFID-

  Mounting bracket heavy-duty, 7/16-20UNF

  Mã đơn hàng
  52024609

  Mounting bracket standard, 7/16-20 UNF

  Mã đơn hàng
  71381907

  ToF Adapter FXA291

  Mã đơn hàng
  71007843

  Weld-in adapter DRD DN50, 316L

  Mã đơn hàng
  52002041

  Weld-in adapter DRD DN50, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52011899

  Weld-in adapter DRD DN50, 304

  Mã đơn hàng
  916743-0000

  Weld-in adapter UNI D65, 316L

  Mã đơn hàng
  214880-0002

  Weld-in adapter UNI D85, 316L

  Mã đơn hàng
  52006262

  Weld-in adapter UNI D85, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52010173

  Adapter Uni, Clamp 3", 316L

  Mã đơn hàng
  71350315

  Flushing ring NPS 2" Cl. 150-2500, 316L

  Mã đơn hàng
  71377370

  Flushing ring NPS 3" Cl. 150-2500, 316L

  Mã đơn hàng
  71377371

  Flushing ring DN50, PN16-400, 316L

  Mã đơn hàng
  71377380

  Flushing ring DN80, PN16-400, 316L

  Mã đơn hàng
  71377383

  O-ring Sanitary Tank Spud, 5 pieces

  Mã đơn hàng
  71546174

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn