Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Silopilot FMM50 - Electromechanical level measurement

Electromechanical
Level measurement
Silopilot FMM50

For continuous level measurement even in high bulk solids silos or bins

FMM50
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • further parts

  Tape reel 25m, steel, FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52028111
  • further parts

  Tape reel 35m, steel, FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52028112
  • further parts

  Tape reel 50m, steel, FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52028113
  • further parts

  Tape reel 70m, steel, FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52028114
  • further parts

  Measuring tape 25m, FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  18
  52028150
  • further parts

  Measuring tape 35m, FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  18
  52028151
  • further parts

  Measuring tape 50m, FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  18
  52028152
  • further parts

  Measuring tape 70m, FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  18
  52028153
  • further parts

  Tape reel 25m, 316Ti, FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71026882
  • further parts

  Tape reel 35m, 316Ti, FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71026884
  • further parts

  Tape reel 50m, 316Ti, FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71026885
  • further parts

  Tape reel 70m, 316Ti, FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71026886
  • further parts

  Measuring tape 15m, FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  18
  71301741
  • further parts

  Tape reel steel, tape plastic, 15m

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71301745
  • further parts

  Tape reel 316TI, tape plastic, 15m

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71301748
  • further parts

  Tape reel 90m, steel

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71301749
  • further parts

  Tape reel 90m, 316TI

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71301750
  • further parts

  Wiper 230mm 70oC Alu FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  16
  52028068
  • further parts

  Wiper 230mm 70oC SS FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  16
  52028069
  • further parts

  Wiper 230mm 150oC Alu FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  16
  52028070
  • further parts

  Wiper 230mm 150oC SS FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  16
  52028071
  • further parts

  Wiper 500mm 70oC Alu FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  16
  52028072
  • further parts

  Wiper 500mm 70oC SS FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  16
  52028073
  • further parts

  Wiper 500mm 150oC Alu FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  16
  52028074
  • further parts

  Wiper 500mm 150oC SS FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  16
  52028075
  • further parts

  Wiper 1000mm 70oC Alu FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  16
  52028076
  • further parts

  Wiper 1000mm 70oC SS FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  16
  52028077
  • further parts

  Wiper 1000mm 150oC Alu FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  16
  52028078
  • further parts

  Wiper 1000mm 150/230oC SS FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  16
  52028079
  • further parts

  Sparepart-Kit, Wiper 70oC FMM20/FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  52028080
  • further parts

  Sparepart-Kit, Wiper 150/230oC FMM20/50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  22
  52028081
  • further parts

  Measuring tape 90m, FMM50

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71377052
  • further parts

  Mount.kit weight, tape, steel, FMM20/50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  17
  52028088
  • further parts

  Mount.kit weight, tape, SS, FMM20/50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  17
  52028089
  • further parts

  Weight steel, FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52028090
  • further parts

  Weight stainl.steel, FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52028091
  • further parts

  Weight steel + umbrella, FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  52028092
  • further parts

  Weight SS + umbrella, FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  52028093
  • further parts

  Weight linen bag, FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  28
  52028094
  • further parts

  Weight skeleton stainl.steel, FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  52028096
  • further parts

  Weight bell stainl.steel, FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  27
  52028098
  • further parts

  Weight float PVC, FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  29
  52028099
  • further parts

  Revolving shackle, steel FMM20/FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52028100
  • further parts

  Revolving shackle, SS FMM20/FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52028101
  • further parts

  Sensing weight oval float, 316Ti, FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  29
  71301751
  • further parts

  Sens.weight stainl.steel cage,FMM50, 3.1

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  71456338
  • further parts

  Sens.weight oval float 316Ti, FMM50, 3.1

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  29
  71456351
  • further parts

  Sens. weight bell stainl.steel,FMM50,3.1

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  27
  71456357
  • further parts

  Sens.weight stainl.steel+umbr.,FMM50,3.1

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71456359
  • further parts

  Sens. weight stainless steel, FMM50, 3.1

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71456385
  • further parts

  Kit drive shaft FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  52028102
  • further parts

  Kit meas. wheel FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  33
  52028103
  • further parts

  Gasket electr. compartment, FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  52028104
  • further parts

  Gasket electr. compart., Ex, clima,FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  52028105
  • further parts

  Kit tape guide dirt chamber FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  32
  52028115
  • further parts

  Gasket cover dirt chamber FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  36
  52028116
  • further parts

  Kit slack tape switch FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  3
  52028117
  • further parts

  Kit cable gland M25, FMM50 Ex

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  5
  52028118
  • further parts

  Kit cable gland M25, FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  5
  52028119
  • further parts

  Cover elec., uncoat. FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52028136
  • further parts

  Cover elec., coated FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52028137
  • further parts

  Cover elec., uncoat. FMM50 Ex

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52028138
  • further parts

  Cover elec., coated FMM50 Ex

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52028139
  • further parts

  Cover elec., uncoat. + gage-glass FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52028140
  • further parts

  Cover elec., coated + gage-glass FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52028141
  • further parts

  Cover dirt chamber, uncoat. FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  37
  52028142
  • further parts

  Cover dirt chamber, coated FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  37
  52028143
  • further parts

  Cover dirt chamber, uncoat. 3barA FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  37
  52028144
  • further parts

  Cover dirt chamber, coated 3barA FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  37
  52028145
  • further parts

  Process adapter, uncoat. FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  39
  52028146
  • further parts

  Process adapter, coated FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  39
  52028147
  • further parts

  Shutter purge connection FMM20/FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  38
  52028154
  • further parts

  Elektronics cover plate, FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  13
  52028155
  • further parts

  Kit tape guide dirt chamber,resis.,FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  32
  71026887
  • further parts

  Cover elec., coated, resist., FMM50 Ex

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71026889
  • further parts

  Cover elec.,coated,resist.,glass, FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71026891
  • further parts

  Cover dirt chamber, coated,resist.,FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  37
  71026894
  • further parts

  Cover dirt chamber, resist., 3barA,FMM50

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  37
  71026897
  • further parts

  Electronics FMM50, 230V 2rel.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  52028120
  • further parts

  Electronics FMM50, 230V 6rel.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  52028121
  • further parts

  Electronics FMM50 Ex, 230V 2rel.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  52028122
  • further parts

  Electronics FMM50 Ex, 230V 6rel.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  52028123
  • further parts

  Electronics FMM50, 115V 2rel.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  52028124
  • further parts

  Electronics FMM50, 115V 6rel.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  52028125
  • further parts

  Electronics FMM50 Ex, 115V 2rel.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  52028126
  • further parts

  Electronics FMM50 Ex, 115V 6rel.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  52028127
  • further parts

  Electronics FMM50, 230V 2rel.+ heat.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  52028128
  • further parts

  Electronics FMM50, 230V 6rel.+ heat.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  52028129
  • further parts

  Electronics FMM50 Ex, 230V 2rel.+ heat.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  52028130
  • further parts

  Electronics FMM50 Ex, 230V 6rel.+ heat.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  52028131
  • further parts

  Electronics FMM50, 115V 2rel.+ heat.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  52028132
  • further parts

  Electronics FMM50, 115V 6rel.+ heat.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  52028133
  • further parts

  Electronics FMM50 Ex, 115V 2rel.+ heat.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  52028134
  • further parts

  Electronics FMM50 Ex, 115V 6rel.+ heat.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  52028135
  • further parts

  Electronics FMM50, 230V 2rel. clim.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71001310
  • further parts

  Electronics FMM50, 230V 6rel. clim.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71001311
  • further parts

  Electronics FMM50 Ex, 230V 2rel. clim.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71001312
  • further parts

  Electronics FMM50 Ex, 230V 6rel. clim.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71001313
  • further parts

  Electronics FMM50, 115V 2rel. clim.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71001314
  • further parts

  Electronics FMM50, 115V 6rel. clim.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71001315
  • further parts

  Electronics FMM50 Ex, 115V 2rel. clim.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71001316
  • further parts

  Electronics FMM50 Ex, 115V 6rel. clim.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71001317
  • further parts

  Electronic cover plate, FMM50, clim.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  13
  71001329
  • further parts

  Elect. FMM50, 230V 2rel. clim.+heat.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71301716
  • further parts

  Elect. FMM50, 230V 6rel. clim.+heat.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71301719
  • further parts

  Elect. FMM50 Ex, 230V 2rel. clim.+heat.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71301720
  • further parts

  Elect. FMM50 Ex, 230V 6rel. clim.+heat.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71301721
  • further parts

  Elect. FMM50, 115V 2rel. clim.+heat.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71301722
  • further parts

  Elect. FMM50, 115V 6rel. clim.+heat.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71301725
  • further parts

  Elect. FMM50 Ex, 115V 2rel. clim.+heat.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  7
  71301727
  • further parts

  E