Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Levelflex FMP55 - Guided radar

Guided radar measurement
Time-of-Flight
Levelflex FMP55

The Multiparameter device is the innovation in interface measurement

FMP55
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Housing filter 316L, GT18, 1 set

  • Filter
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  19
  71115174
 • Housing filter Brass/Ni GT19/20, 1 set

  • Filter
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  19
  71115175
 • Set housing securing clamps

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  17
  71115176
 • Cover GT18 316L, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71110281
 • Cover GT18 316L, sight glass, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71110282
 • Cover GT19 PBT, sight glass, EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71110292
 • Cover GT19 PBT, EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71110293
 • Cover GT20 Alu, sight glass, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71110297
 • Cover GT20 Alu, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71110299
 • Cover GT18 316L, terminal Ex d, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71110284
 • Cover GT18 316L, terminal Ex, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71110291
 • Cover GT19 PBT, Terminal Ex, EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71110295
 • Cover GT20 Alu, Terminal Ex, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71110301
 • Cover GT20 Alu, Terminal Ex d, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71110302
 • Cover GT18 316L, Terminal, OVP, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71185516
 • Cover GT20 Alu, Terminal, OVP, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71185517
 • Cover GT19 PBT, Terminal, OVP, EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71185518
 • Plug M12, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71450381
 • I/O module 2-wire, 4-20mA, HART, Ex, V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108594
 • I/O module 2-wire, 4-20mA, HART, Ex, V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108594
 • I/O module 2-wire, 4-20mA, HART, Ex, V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108594
 • I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108595
 • I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108595
 • I/O module Level, 2-wr.4-20mA,HART,Ex,V1

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108595
 • I/O module, 2-wr.,4-20mA,HART,PFS,Ex,V1

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108599
 • I/O module, 2-wire, PA, PFS, Ex, V1

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108603
 • I/O module, 2-wire, PA, PFS, Ex, V1

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108603
 • I/O module, 2-wire, PA, PFS, Ex, V1

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108603
 • I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71164940
 • I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71164940
 • I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71164940
 • I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71164940
 • I/O mod.Level,2-wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71187812
 • I/O mod.Level,2-wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71187812
 • I/O mod.Level,2-wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71187812
 • I/O mod. Level,4-wr.DC,4-20mA,HART,Ex,V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71207473
 • I/O mod. Level, 2-wr.2x4-20mA,HART,Ex,V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71207474
 • I/O mod. Level,4-wr.AC,4-20mA,HART,Ex,V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71207475
 • Terminal set 4-wire, I/O module

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  37
  71110279
 • Terminal set 2-wire, I/O module

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  37
  71110280
 • Transmitter electronics FHX50

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71197334
 • M12-female plug connector, VA

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71296840
 • Cable FHX50, FHX50B, 5m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71206552
 • Cable FHX50, FHX50B, 10m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71206554
 • Cable FHX50, FHX50B, 20m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71206555
 • Cable FHX50, FHX50B, 30m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71206556
 • HF-Coaxcable L=6m/18ft, plug

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71235564
 • Spare parts set - retrofit kit FHX50

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71248380
 • Electronics Levelflex FMP5x

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  XPF0001-
 • Display module, SD02, push buttons

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  XPD0024-
 • Display module, SD03, Touch Control

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  XPD0025-
 • Probe FMP55 w/o process connection

  • Sensoric
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng