Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Deltapilot FMB70 - Hydrostatic level measurement

Hydrostatic
Level measurement
Deltapilot FMB70

Highest performance pressure sensor with the Contite cell for hydrostatic level measurement

FMB70
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • Housing/housing accessories

  Mounting set housing T14/T15 sensor

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  52020440
  • Housing/housing accessories

  Mounting set housing T17 / sensor

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  71020596
  • Housing/housing accessories

  Push button housing, PA/FF

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  13
  52022418
  • Housing/housing accessories

  Push button housing, HART, version 2

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  13
  52024110
  • Adapter housing/cable entry

  Cable gland M20, gasket

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52020760
  • Adapter housing/cable entry

  Cable entry G1/2, gasket, adapter

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52020761
  • Adapter housing/cable entry

  Plug 2/7-pole, HAN7D, gasket

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52020762
  • Adapter housing/cable entry

  Plug 3-pole, M12, gasket

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  52020763
  • further parts

  M12-female plug connector, cable side

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52006263
  • further parts

  Housing filter plastic T15, 3 pieces

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71043576
  • further parts

  Housing filter VA,EPDM,F15/31/T14/17,1pc

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71111056
  • further parts

  Housing filter VA, VMQ, F15, T17, 1 pc.

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71219639
  • Cover

  Cover T14/T15 Alu, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52020432
  • Cover

  Cover T17 316L, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71002774
  • Cover

  Cover T17 316L, sight glass, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71002810
  • Cover

  Cover T17 316L, sight glass PC, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71002811
  • Cover

  Cover T14/T15 Alu, sight glass, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71245247
  • Sealing

  Sealing EPDM, F30/31/34, T14/15, 5 pcs.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52020429
  • further parts

  Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71290825
  • Cover

  Cover T14/T15 Alu, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  52020432
  • Electronic

  Electronics HART Ex, v2.10

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71026358
  • Electronic

  Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.10

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71026359
  • Electronic

  Electronics PA, HW02.00, SW4.0

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71071824
  • Electronic

  Electronics PA, ext. p.b., HW02.00,SW4.0

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71071825
  • Electronic

  Electronics FF, HW2.00, SW3.00

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71071826
  • Electronic

  Electronics FF, ext. p.b., HW2.00,SW3.00

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71071827
  • Electronic

  Electronic HART Ex, v2.11

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71196092
  • Electronic

  Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.11

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71196093
  • Electronic

  Electronics FF, ext. p.b.,HW2.00, SW4.00

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71214890
  • Electronic

  Electronics FF, HW2.00, SW4.00

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71214892
  • Electronic

  Electronics PA, HW02.00, SW4.01

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71224775
  • Electronic

  Electronics PA, ext.p. b.,HW02.00,SW4.01

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71224776
  • Electronic

  Electronics HART Ex, v2.20

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71263933
  • Electronic

  Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.20

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71263934
  • Electronic

  Elektronics HART Ex, v2.30

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71386147
  • Electronic

  Electronics HART Ex, ext. p. b., v2.30

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71386153
  • Memory

  HistoROM / M-DAT, 16K

  • Memory
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  52027785
  • Memory

  HistoROM / M-DAT, 16K

  • Memory
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  52027785
  • Terminal module

  Terminal 2-pole, RFI, FF, Ex

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52027691
  • Terminal module

  Terminal 2-pole, RFI, PA, OVP, Ex

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71028475
  • Terminal module

  Terminal 2-pole, RFI, FF, OVP, Ex

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71028476
  • Terminal module

  Terminal 2-pole, RFI, PA, Ex

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71121574
  • Terminal module

  Terminal 3-pole,Li=0, RFI,HART,Ex ia/Exd

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71191892
  • Terminal module

  Termin.3-p.,Li=0,RFI,HART,OVP,Ex ia/Exd

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  71191894
  • Display

  Display module VU340, Cbar/Dbar/Dpilot S

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  71002865
  • further parts

  Cable PE,80inch,sep. housing FMXXX/PMXXX

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71043886
  • further parts

  Cable PE,200inch,sep.housing FMXXX/PMXXX

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71043888
  • further parts

  Cable PE,400inch,sep.housing FMXXX/PMXXX

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71043889
  • further parts

  Cable FEP,200inch,sep.housingFMXXX/PMXXX

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71070738
  • Sensoric

  Sensor Deltapilot S FMB70

  • Sensoric
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  FMB70X-
  • further parts

  Flat seal 50x65x1 PTFE, FDA, 5 pieces

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52024228
  • Sealing

  Profile gasket silicone, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  52023572
  • Sealing

  Profile gasket EPDM, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71100719
  • Sealing

  EPDM O-ring+316L backring, EHEDG,1 piece

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71431380
  • Sealing

  EPDM O-ring, EHEDG, 5 pieces

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  71545801
  • further parts

  Spare RFID TAG

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPRFID-

  Weld-in adapter UNI D65, 316L

  Mã đơn hàng
  214880-0002

  Weld-in adapter DRD DN50, 316L

  Mã đơn hàng
  52002041

  Weld-in adapter UNI D85, 316L

  Mã đơn hàng
  52006262

  Weld-in adapter UNI D85, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52010173

  Weld-in adapter UNI D65, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52010174

  Weld-in adapter DRD DN50, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52011899

  Weld-in adapter G1-1/2, 316L

  Mã đơn hàng
  52024469

  Weld-in adapter G1-1/2, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  52024470

  Weld-in adapter DRD DN50, 304

  Mã đơn hàng
  916743-0000

  Adapter UNI, DIN11851 DN40, 316L

  Mã đơn hàng
  71114172

  Adapter UNI, DIN11851 DN50, 316L

  Mã đơn hàng
  71114173

  Adapter UNI, DRD DN50, 65mm, 316L

  Mã đơn hàng
  71114174

  Adapter Univ-/Variv N DN40-162 316L

  Mã đơn hàng
  71114177

  Adapter UNI, DIN11851 DN40, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  71114178

  Adapter UNI, DIN11851 DN50, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  71114205

  Adapter UNI, DRD DN50, 65mm, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  71114206

  Adapter Univ-/Variv N DN40 316L 3.1

  Mã đơn hàng
  71114208

  Weld-in dummy, adapter G1-1/2

  Mã đơn hàng
  52024471

  Adapter UNI, Clamp 2", 316L

  Mã đơn hàng
  71114176

  Adapter UNI, DIN11851 DN40, 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  71114178

  Adapter UNI, Clamp 2", 316L, 3.1

  Mã đơn hàng
  71114207

  Adapter Uni, Clamp 3", 316L

  Mã đơn hàng
  71350315

  Weld-in adapter UNI 6" D85, 316L

  Mã đơn hàng
  71114160

  Weld-in adapter UNI 6" D85, 316L 3.1

  Mã đơn hàng
  71114171

  Mountingset, housing T14, special

  Mã đơn hàng
  71304770

  Flushing ring NPS 2" Cl. 150-2500, 316L

  Mã đơn hàng
  71377370

  Flushing ring NPS 3" Cl. 150-2500, 316L

  Mã đơn hàng
  71377371

  Flushing ring DN50, PN16-400, 316L

  Mã đơn hàng
  71377380

  Flushing ring DN80, PN16-400, 316L

  Mã đơn hàng
  71377383

  Mountingset Cerabar,Deltapilot,Levelflex

  Mã đơn hàng
  71102216