Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Soliwave FDR56 - Microwave barrier receiver

Microwave barrier receiver
Soliwave FDR56

Receiver for non-contact point level detection in bulk solids

FDR56
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • further parts

  Electronic insert D-AA2A, FDR56

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125425
  • further parts

  Electronic insert D-AA2E, FDR56

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125426
  • further parts

  Electronic insert D-AA3A, FDR56

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125427
  • further parts

  Electronic insert D-AA3E, FDR56

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125428
  • further parts

  Electronic insert D-BA2A, FDR56

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125431
  • further parts

  Electronic insert D-BA2E, FDR56

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125432
  • further parts

  Electronic insert D-BA3A, FDR56

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125433
  • further parts

  Electronic insert D-BA3E, FDR56

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125434
  • further parts

  Electronic insert D-IA2A, FDR56

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125438
  • further parts

  Electronic insert D-IA2E, FDR56

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125439
  • further parts

  Electronic insert D-IA3A, FDR56

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125440
  • further parts

  Electronic insert D-IA3E, FDR56

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71125441
  • further parts

  Electronic insert D-CA1A, FDR56

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71258315
  • further parts

  Electronic insert D-CA1E, FDR56

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71258316
  • further parts

  Electronic insert D-CA2A, FDR56

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71258317
  • further parts

  Electronic insert D-CA2E, FDR56

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71258318
  • further parts

  Electronic insert D-CA3A, FDR56

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71258319
  • further parts

  Electronic insert D-CA3E, FDR56

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71258321
  • further parts

  Electronic insert D-CB1A, FDR56

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71258322
  • further parts

  Electronic insert D-CB1E, FDR56

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71258324
  • further parts

  Electronic insert D-CB2A, FDR56

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71258325
  • further parts

  Electronic insert D-CB2E, FDR56

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71258327
  • further parts

  Electronic insert D-CB3A, FDR56

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71258329
  • further parts

  Electronic insert D-CB3E, FDR56

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71258330
  • further parts

  Electronic insert D-AA1A, FDR56, V2

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324253
  • further parts

  Electronic insert D-AA1E, FDR56, V2

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324258
  • further parts

  Elektronikeinsatz D-AA1A, FDR56 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324267
  • further parts

  Elektronikeinsatz D-AA1E, FDR56 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324268
  • further parts

  Electronic insert D-AA2A, FDR56 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324271
  • further parts

  Electronic insert D-AA2E, FDR56 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324274
  • further parts

  Electronic insert D-AA3A, FDR56 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324276
  • further parts

  Electronic insert D-AA3E, FDR56 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324277
  • further parts

  Electronic insert D-BA1A, FDR56, V2

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324279
  • further parts

  Electronic insert D-BA1E, FDR56, V2

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324280
  • further parts

  Electronic insert D-BA1A, FDR56 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324300
  • further parts

  Electronic insert D-BA1E, FDR56 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324301
  • further parts

  Electronic insert D-BA2A, FDR56 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324324
  • further parts

  Electronic insert D-BA2E, FDR56 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324325
  • further parts

  Electronic insert D-BA3A, FDR56 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324327
  • further parts

  Electronic insert D-BA3E, FDR56 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324329
  • further parts

  Electronic insert D-IA1A, FDR56, V2

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324380
  • further parts

  Electronic insert D-IA1E, FDR56, V2

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324381
  • further parts

  Electronic insert D-IA1A, FDR56 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324382
  • further parts

  Electronic insert D-IA1E, FDR56 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324383
  • further parts

  Electronic insert D-IA2A, FDR56 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324387
  • further parts

  Electronic insert D-IA2E, FDR56 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324388
  • further parts

  Electronic insert D-IA3A, FDR56 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324389
  • further parts

  Electronic insert D-IA3E, FDR56 (F34)

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71324390
  • further parts

  Plug microwave permeable SAL/SPP

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71517822
  • further parts

  Plug microwave permeable SALS/SPPS

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71517824

  Plug connector M12 4-pole,conct.cable 2m

  Mã đơn hàng
  71381853

  Plug connector M12 4-pole,conct.cable 5m

  Mã đơn hàng
  71381870

  Plug connector M12 4-pole

  Mã đơn hàng
  71381872

  Harting HAN8D plug conct.,conct.cable 2m

  Mã đơn hàng
  71381877

  Harting HAN8D plug conct.,conct.cable 5m

  Mã đơn hàng
  71381879

  Harting HAN8D plug connector

  Mã đơn hàng
  71381882

  Flange DN40 PN6, Rp1-1/2, Alu

  Mã đơn hàng
  71006345

  Flange DN40 PN40, Rp1-1/2, 316Ti

  Mã đơn hàng
  71006348

  Flange DN40 PN40, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1

  Mã đơn hàng
  71108383

  Flange DN40 PN40, G1-1/2, 316Ti

  Mã đơn hàng
  71381884

  Flange DN40 PN40, G1-1/2, 316Ti, 3.1

  Mã đơn hàng
  71381885

  Flange DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti

  Mã đơn hàng
  71006350

  Flange DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1

  Mã đơn hàng
  71108388

  Flange DN50 PN16, G1-1/2, 316Ti

  Mã đơn hàng
  71381887

  Flange DN50 PN16, G1-1/2, 316Ti, 3.1

  Mã đơn hàng
  71381888

  Flange DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti

  Mã đơn hàng
  71006352

  Flange DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1

  Mã đơn hàng
  71108390

  Flange DN100 PN16, G1-1/2, 316Ti

  Mã đơn hàng
  71381890

  Flange DN100 PN16, G1-1/2, 316Ti, 3.1

  Mã đơn hàng
  71381891

  Flange 1-1/2" 150lbs, NPT1-1/2, Alu

  Mã đơn hàng
  71006346

  Flange 1-1/2" Cl.150, NPT1-1/2, 316Ti

  Mã đơn hàng
  71006349

  Flange 1-1/2" Cl.150,NPT1-1/2,316Ti,3.1

  Mã đơn hàng
  71108387

  Flange NPS 2" Cl.150, NPT1-1/2, 316Ti

  Mã đơn hàng
  71006351

  Flange 2" Cl.150, NPT1-1/2,316Ti, 3.1

  Mã đơn hàng
  71108389

  Flange 3" Cl.150, FF,NPT1-1/2, 316Ti,3.1

  Mã đơn hàng
  71123295

  Flange 3" Cl.150, FF, NPT1-1/2, 316Ti

  Mã đơn hàng
  71123296

  Flange NPS 4" CL.150, NPT1-1/2, 316Ti

  Mã đơn hàng
  71006353

  Flange 4" Cl.150, NPT1-1/2,316Ti, 3.1

  Mã đơn hàng
  71108391

  Welded fitting DN50, 200oC

  Mã đơn hàng
  71026443

  Welded fitting DN50, 10bar, 200oC

  Mã đơn hàng
  71026446

  Welded fitting DN80, 200oC

  Mã đơn hàng
  71026444

  Welded fitting DN80, 10bar, 200oC

  Mã đơn hàng
  71026447

  Welded fitting DN100, 200oC

  Mã đơn hàng
  71026445

  Welded fitting DN100, 10bar, 200oC

  Mã đơn hàng
  71026448

  Flanged fittingDIN/EN DN50,25bar200oC

  Mã đơn hàng
  71026449

  Flanged fittingDIN/EN DN80,25bar200oC

  Mã đơn hàng
  71026450

  Flanged fittingDIN/EN DN100,25bar200oC

  Mã đơn hàng
  71026451

  HP adapter G1-1/2/G1-1/2, 316Ti

  Mã đơn hàng
  71381894

  HP adapter G1-1/2/G1-1/2, 316Ti, 3.1

  Mã đơn hàng
  71381898

  HP adapter NPT1-1/2/G1-1/2, 316Ti

  Mã đơn hàng
  71381899

  HP adapter NPT1-1/2/G1-1/2, 316Ti, 3.1

  Mã đơn hàng
  71381904

  HT-adapter R1-1/2 + Rp1-1/2, 316Ti

  Mã đơn hàng
  71113441

  HT-adapter NPT1-1/2, 316Ti

  Mã đơn hàng
  71113449

  HT-adapter R1-1/2 + Rp1-1/2, 316Ti, 3.1

  Mã đơn hàng
  71478114

  HT-adapter NPT1-1/2, 316Ti, 3.1

  Mã đơn hàng
  71478115

  Extension 225mm, HT-adapter R1-1/2 +

  Mã đơn hàng
  71113450

  Extension 325mm, HT-adapter R1-1/2 +

  Mã đơn hàng
  71113451

  Extension 525mm, HT-adapter R1-1/2 +

  Mã đơn hàng
  71113452

  Extension 225mm, HT-Adapter NPT1-1/2

  Mã đơn hàng
  71113453

  Extension 325mm, HT-adapter NPT1-1/2

  Mã đơn hàng
  71113454

  Extension 525mm, HT-adapter NPT1-1/2

  Mã đơn hàng
  71113455

  Sightglass disc DN50, 25bar, 200oC

  Mã đơn hàng
  71209101

  Sightglass disc DN50, 10bar, 200oC

  Mã đơn hàng
  71209114

  Sightglass disc DN50, 200oC

  Mã đơn hàng
  71209118

  Sightglass disc DN50, 6bar, 200oC

  Mã đơn hàng
  71209122

  Sightglass disc DN80, 25bar, 200oC

  Mã đơn hàng
  71209100

  Sightglass disc DN80, 10bar, 200oC

  Mã đơn hàng
  71209111

  Sightglass disc DN80, 200oC

  Mã đơn hàng
  71209116

  Sightglass disc DN80, 6bar, 200oC

  Mã đơn hàng
  71209121

  Sightglass disc DN100, 25bar, 200oC

  Mã đơn hàng
  71209097

  Sightglass disc DN100, 10bar, 200oC

  Mã đơn hàng
  71209107

  Sightglass disc DN100, 200oC

  Mã đơn hàng
  71209115

  Sightglass disc DN100, 6bar, 200oC

  Mã đơn hàng
  71209119

  Mounting bracket FQR5x/FDR5x, Aluminium

  Mã đơn hàng
  52017501

  Mounting bracket FQR5x/FDR5x, Plastics

  Mã đơn hàng
  52017502

  Weld-in adapter with mounting arm SPP

  Mã đơn hàng
  71516947

  Weld-in adapter with mounting arm SAL

  Mã đơn hàng
  71516949

  Weld-in adapter with mounting arm SALS

  Mã đơn hàng
  71516952

  Weld-in adapter with mounting arm SPPS

  Mã đơn hàng
  71516954

  Weather protect. cover 316L, Mw. barr.

  Mã đơn hàng
  71454446