Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Soliwave FQR57

Microwave barrier transmitter
Soliwave FQR57

Transmitter for non-contact point level detection and bulk flow monitoring

FQR57
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Microwave barrier

 • Characteristic / Application

  Transmitter
  Non-contact point level detection and flow monitoring
  Detecting, counting and positioning of objects
  Monitoring of material transfer points
  Detection and analysis of deposits and contamination
  Non-contact installation:
  Waves emitted from outside
  Within installation:
  Waves emitted within installation (contact)

 • Specialities

  With optional integrated bulk flow monitoring
  Parallel mode with up to 5 channels
  Detection range limit: max. 100 m
  Detection range flow: max. 10 m, depending on bulk solids

 • Supply / Communication

  Via process transmitter with control unit Nivotester FTR525

 • Ambient temperature

  -40 °C...+70 °C
  (-40 °F...+158 °F)

 • Process temperature

  Non-contact installation: any
  Within installation:
  -40 °C...+70 °C
  (-40 °F...+158 °F)
  With HT-Adapter:
  up to +450 °C (+842 °F)

 • Process pressure / max. overpressure limit

  Non-contact installation: any
  Within installation:
  0.5 bar...6.8 bar
  (7.2 psi ... 99 psi) abs.
  With HD-Adapter:
  up to +21 bar (+305 psi) abs.

 • Min. density of medium

  Solid weight: > 10 g/l

 • Main wetted parts

  Non-contact installation:
  No wetted parts
  Within installation:
  316Ti, PTFE or Ceramic

 • Process connection

  Threads:
  1-1/2" R, 1-1/2" G, 1-1/2" NPT

 • Communication

  Via process transmitter with control unit Nivotester FTR525

 • Certificates / Approvals

  ATEX, IEC Ex

 • Design approvals

  EN10204-3.1

 • Options

  Sight glass
  High temperature adapter
  High pressure adapter
  Installation bracket
  FAR50, FAR51, FAR52, FAR53, FAR54, FAR55

 • Components

  Transceiver: FDR57
  Process transmitter: FTR525

 • Application limits

  Solid weight: < 10 g/l