Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Micropilot FMR50 - Radar

Radar measurement
Time-of-Flight
Micropilot FMR50

Basic model for level liquid applications

FMR50
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Housing filter Brass/Ni GT19/20, 1 set

  • Filter
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  19
  71115175
 • Set housing securing clamps

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  17
  71115176
 • Cover GT19 PBT, sight glass, EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71110292
 • Cover GT19 PBT, EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71110293
 • Cover GT20 Alu, sight glass, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71110297
 • Cover GT20 Alu, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71110299
 • Cover GT19 PBT, Terminal Ex, EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71110295
 • Cover GT20 Alu, Terminal Ex, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71110301
 • Cover GT20 Alu, Terminal Ex d, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71110302
 • Cover GT20 Alu, Terminal, OVP, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71185517
 • Cover GT19 PBT, Terminal, OVP, EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71185518
 • Sealing set GT18/GT19/GT20, EPDM, HNBR

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  65
  71110303
 • Plug M12, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71450381
 • I/O module 2-wire, 4-20mA, HART, Ex, V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108594
 • I/O module, 2-wr.,4-20mA,HART,PFS,Ex,V1

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71108599
 • I/O module, 2-wire, PA/FF, PFS, Ex, V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71164940
 • I/O mod.Level,2-wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71187812
 • I/O mod. Level,4-wr.DC,4-20mA,HART,Ex,V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71207473
 • I/O mod. Level, 2-wr.2x4-20mA,HART,Ex,V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71207474
 • I/O mod. Level,4-wr.AC,4-20mA,HART,Ex,V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71207475
 • Terminal set 4-wire, I/O module

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  37
  71110279
 • Terminal set 2-wire, I/O module

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  37
  71110280
 • Cable FHX50, FHX50B, 5m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71206552
 • Cable FHX50, FHX50B, 10m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71206554
 • Cable FHX50, FHX50B, 20m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71206555
 • Cable FHX50, FHX50B, 30m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71206556
 • Spare parts set - retrofit kit FHX50

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71248380
 • Transmitter electronics FHX50

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71197334
 • Electronics Micropilot FMR5x

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  XPF0020-
 • Display module, SD02, push buttons

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  XPD0024-
 • Display module, SD03, Touch Control

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  XPD0025-
 • Spare RFID TAG

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPRFID-
 • Overvoltage protection (OVP10),1-Channel

  Mã đơn hàng
  71128617
 • Overvoltage protection (OVP20),2-Channel

  Mã đơn hàng
  71128619
 • Mounting bracket, FMR50/56

  Mã đơn hàng
  71162776
 • UNI slip on flange 3"/DN80/80, PP

  Mã đơn hàng
  71162777
 • UNI slip on flange 4"/DN100/100, PP

  Mã đơn hàng
  71162778
 • UNI slip on flange 6"/DN150/150, PP

  Mã đơn hàng
  71162780
 • UNI slip on fl. 4"/DN100/100, horn 100mm

  Mã đơn hàng
  71162781
 • UNI slip on fl. 6"/DN150/150, horn 100mm

  Mã đơn hàng
  71162782
 • Bluetooth module (BT10)

  Mã đơn hàng
  71377355
 • Seal, adjustable, DN80

  Mã đơn hàng
  71074263
 • Seal, adjustable, DN100

  Mã đơn hàng
  71074264
 • Seal, adjustable, DN150

  Mã đơn hàng
  71074265
 • Weather prot. cover GT18/GT19/GT20, 316L

  Mã đơn hàng
  71162242
 • Seal, adjustable, ASME 3"/ JIS 80A

  Mã đơn hàng
  71249070
 • Seal, adjustable, ASME 4"

  Mã đơn hàng
  71249072
 • Seal, adjustable, ASME 6"/ JIS 150A

  Mã đơn hàng
  71249073