Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Micropilot FMR540 - Radar

Radar measurement
Micropilot FMR540

Horn antenna and parabolic antenna for custody transfer applications

FMR540
please wait
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
 • Measuring principle

  Level radar

 • Characteristic / Application

  Horn antenna:
  High precision measurement for for storage tanks up to 20 m (65ft)
  Parabolic antenna:
  High precision measurement for free space applications up to 40 m (131 ft)

 • Supply / Communication

  4-wire (HART)

 • Frequency

  K-band (~26 GHz)

 • Accuracy

  +/- 1 mm

 • Ambient temperature

  Standard:
  -40°C...80°C
  (-40°F...176°F)
  For calibration to regulatory standards:
  -25°C...60°C
  (-13°F...131°F)

 • Process temperature

  -40°C...200°C
  (-40°F...392°F)

 • Process pressure absolute / max. overpressure limit

  Horn: Vacuum...16 bar (232 psi)
  Parabolic: Vacuum...6 bar (87 psi)
  Use of UNIflange: Vacuum...1 bar (14.5 psi)

 • Main wetted parts

  316L

 • Process connection

  Horn Antenna: DN100, DN150 Flange
  UNIFlange DN150, DN200, DN250
  Parabolic antenna: UNIflange with Top Target
  positioner DN200, DN250
  For dk value < 1.9, contact Endress+Hauser

 • Max. measurement distance

  Max. measurement distance

 • Communication

  4...20 mA HART

 • Certificates / Approvals

  ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI

 • Application limits

  Maximum measuring range is dependent on the tank form and/or application
  Strong condensate or build-up formation
  FMR53x
  Existing stilling wells with non-ideal measuring conditions
  FMR532

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn