Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Micropilot FMR60

Radar measurement
Micropilot FMR60

The standard sensor for highest demands in liquid level measurement with 80GHz technology

FMR60
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Housing filter Brass/Ni GT19/20, 1 set

  • Filter
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  19
  71115175
 • Set housing securing clamps

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  17
  71115176
 • Cover GT19 PBT, sight glass, EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71110292
 • Cover GT19 PBT, EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71110293
 • Cover GT19 PBT, Terminal Ex, EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71110295
 • Cover GT19 PBT, Terminal, OVP, EPDM

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71185518
 • Plug M12, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71450381
 • Cover GT20 Alu, sight glass, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71110297
 • Cover GT20 Alu, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71110299
 • Cover GT20 Alu, Terminal Ex, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71110301
 • Cover GT20 Alu, Terminal Ex d, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71110302
 • Cover GT20 Alu, Terminal, OVP, HNBR

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71185517
 • Sealing set GT18/GT19/GT20, EPDM, HNBR

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  65
  71110303
 • I/O module 2-wire, 4-20mA, HART, Ex, V3

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71350681
 • I/O module,2-wr., 4-20mA,HART,PFS, Ex V2

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71350683
 • I/O mod. Level, 2-wr.2x4-20mA,HART,Ex,V3

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71350687
 • I/O mod.Level,2-wr.4-20mA,HART,Ex,LP,V3

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  34
  71364026
 • Terminal set 2-wire, I/O module

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  37
  71110280
 • Remote display FHX50 please order with separate order structure.

  • further parts
 • Spare parts set - retrofit kit FHX50

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  71248380
 • Cable FHX50, 5m

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  71206552
 • Cable FHX50, 10m

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  71206554
 • Cable FHX50, 20m

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  71206555
 • Cable FHX50, 30m

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  71206556
 • Electronics Micropilot FMR6x

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  XPF0038-
 • Display module, SD02, push buttons

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  XPD0024-
 • Display module, SD03, Touch Control

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  XPD0025-
 • Spare RFID TAG

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPRFID-
 • Sealing ring G1-1/2, 48x55 FA, 5 pcs.

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  57
  52014047
 • Overvoltage protection (OVP10),1-Channel

  Mã đơn hàng
  71128617
 • Overvoltage protection (OVP20),2-Channel

  Mã đơn hàng
  71128619
 • Bluetooth module (BT10)

  Mã đơn hàng
  71377355
 • Mounting bracket, FMR60/67

  Mã đơn hàng
  71336522
 • Weather prot. cover GT18/GT19/GT20, 316L

  Mã đơn hàng
  71162242