Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Micropilot NMR84 - Radar

Radar measurement
Micropilot NMR84

For high accurate non-contact level measurement in stilling well applications in custody transfer

NMR84
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • O-ring, housing, 177.39x3.53, TG

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71312582
 • Housing filter, PTFE, NMR8x, 2 pcs.,TG

  • Filter
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  19
  71312589
 • Blind plug, M20, 316L, O-ring EPDM, TG

  • Adapter housing/cable entry
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  14
  71312592
 • O-ring, blind plug, M20, EPDM, 5pcs., TG

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  15
  71312594
 • Front cover Alu, sight glas, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71312596
 • Front cover 316L, sight glas, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71312607
 • Cover clamp, 2 pcs., TG

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  17
  71312627
 • Terminal set, I/O module, Push-in, TG

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  37
  71324756
 • Terminal set, I/O module, screw type, TG

  • Terminals
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  37
  71324757
 • Display set, RS485, holder, TG

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  71312638
 • Display holder, fixing ring, TG

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  41
  71312640
 • Electronics, mainboard

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  XPN0036-
 • I/O Module NMR81/84, NRF81, NMS80/81/83

  • I/O module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  33
  XPN0031-
 • HF-cable, 6GHz, NMR84, TG

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  39
  71312653
 • Weather protection cover NMR8x, NRF8x

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  0
  71292751