Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Micropilot NMR84 - Radar

Radar measurement
Micropilot NMR84

For high accurate non-contact level measurement in stilling well applications in custody transfer

NMR84
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-

Tổng quan về thông số kỹ thuật

 • Accuracy

  up to 0.5 mm

 • Process temperature

  -40°C…150°C
  (-40°F...302°F)

 • Process pressure / max. overpressure limit

  Vacuum ... 25 bar abs

 • Max. measurement distance

  40 m (131 ft)
  For calibration to regulatory standards:
  30 m (98 ft)

 • Main wetted parts

  316L, PTFE

Phạm vi ứng dụng

Micropilot NMR84 is used for custody transfer and inventory control applications with NMi- and PTB-approvals. It meets the relevant requirements according to OIML R85 and API 3.1B. The NMR84 free space radar with drip-off planar antenna is specifically suited for stilling well applications. The superior drip-off antenna design with proven track record eliminates problems caused by condensation.

With planar antenna particularly suited for stilling well applications.

 • Process connections: Flanges

 • Temperature: -40 to +150°C (-40 to +302°F)

 • Pressure: Vacuum to +25bar (Vacuum to +362psi)

 • Maximum measuring range: 40m (131ft)

 • Accuracy: ±0.5mm (±0.02")

 • Transmitting frequency: 6GHz

 • International explosion protection and custody transfer certificates, overfill prevention WHG, SIL

Lợi ích

 • Hardware and software developed according to IEC 61508 up to SIL3 (in homogeneous redundancy) for high level of safety

 • Maximum reliability through accuracy up to ±0.5mm (±0.02")

 • Developed according to international metrology recommendations such as OIML R85 and API MPMS

 • Local and country-specific certifications like NMi or PTB for custody transfer applications

 • Simplified installation and trouble-free operations due to easy connection to major DCS systems via open protocols

 • Unique drip-off antenna design eliminates measurement error due to condensation build-up

Video

Lựa chọn Xpert

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Xpert: Master your most challenging applications ©Endress+Hauser
 • Sản phẩm đơn giản

 • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm tiêu chuẩn

 • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm cao cấp

 • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

 • Sản phẩm chuyên dụng

 • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
 • F
 • L
 • E
 • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn