Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Radar measurement - Micropilot FMR230

Micropilot M FMR230

FMR230
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Instrument plug M20-M12 "PA" (WDM)150

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52006628
 • Set of screws housing F12/T12/F23

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  535720-9020
 • Sealing kit FMR2xx

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  65
  535720-9010
 • Cover F12/T12 Alu, coated, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  517391-0011
 • Cover T3/T12 Alu, coated, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  518710-0020
 • Cover F12/T12 Alu, window, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52005936
 • Cover terminal compartment F12/F23

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  52006026
 • Cover F23 316L, sight glass, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52018670
 • Cover F23 316L, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52018671
 • Cover terminal compartment F12/F23,FHX40

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  52019062
 • O-ring 113.9x3.63 EPDM, 5 pieces

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71092209
 • Hood housing T12

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  52005643
 • Terminal module 4-pole, HART, 2-wire

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52006197
 • Terminal module 4-pole, PA, FF

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52012156
 • Terminal mod. Ex d, 4-pol., 2wr,HART,T12

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52013302
 • Terminal mod. Ex d, 2-pol.,2wr,PA/FF,T12

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52013303
 • Terminal mod4-pole,HART,ferrit,F12/F23

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52014817
 • Terminal mod.4-p.,PA/FF,ferrit,F12/F23

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52014818
 • Terminal mod. 4-pol.,EEx ia,HART,T12,OVP

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52018949
 • Terminal mod. 2-p.,EEx ia,PA/FF,T12,OVP

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52018950
 • HF module Micropilot II/M 6.3GHz

  • HF module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  31
  517260-0063
 • Electronics FMR23x/FMR24x,Ex,HART,v4.0

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71023757
 • Electronics FMR23x/FMR24x, Ex,PA,v4.0

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71023758
 • Electronics FMR23x/FMR24x, Ex,FF,v4.0

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  71023759
 • Display VU331, version 2

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  52026443
 • Horn FMRx3x, DN80/3", AlloyC4

  • Antenna module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52005994
 • Horn FMRx3x, DN100/4", AlloyC4

  • Antenna module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52005995
 • Horn FMRx3x, DN150/6", AlloyC4

  • Antenna module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52005996
 • Horn FMRx3x, DN200/8", AlloyC4

  • Antenna module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52005997
 • Horn FMRx3x, DN250/10", AlloyC4

  • Antenna module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52005998
 • Horn FMR230, DN80/3", 316/316L, 3.1

  • Antenna module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52008994
 • Horn FMR230, DN100/4", 316/316L, 3.1

  • Antenna module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52008995
 • Horn FMR230, DN150/6", 316/316L, 3.1

  • Antenna module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52008996
 • Horn FMR230, DN200/8", 316/316L, 3.1

  • Antenna module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52008997
 • Horn FMR230, DN250/10", 316/316L, 3.1

  • Antenna module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52008998
 • Horn FMRx3x, DN80/3", 316/316L

  • Antenna module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52021131
 • Horn FMRx3x, DN100/4", 316/316L

  • Antenna module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52021132
 • Horn FMRx3x, DN150/6", 316/316L

  • Antenna module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52021133
 • Horn FMRx3x, DN200/8", 316/316L

  • Antenna module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52021134
 • Horn FMRx3x, DN250/10", 316/316L

  • Antenna module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  55
  52021135
 • Display FHX40

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  FHX40-
 • Antenna FMR230, without horn

  • Antenna module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  FMR230X-
 • Adaption kit housing F12, 2-wire, FHX40

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52018204
 • Cable FHX40, 20m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52016334
 • Cable FHX40, 5m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71020502
 • Cable FHX40, 10m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71020503
 • Cable FHX40, 30m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71020504