Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Radar measurement - Micropilot FMR230

Micropilot M FMR230

FMR230
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Plug 3-pole, M12, gasket

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52020763
 • Set of screws housing F12/T12/F23

  • Housing/housing accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  12
  535720-9020
 • Cover F12/T12 Alu, coated, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  517391-0011
 • Cover T3/T12 Alu, coated, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  518710-0020
 • Cover F12/T12 Alu, window, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  52005936
 • Cover terminal compartment F12/F23

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  52006026
 • Cover terminal compartment F12/F23,FHX40

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  52019062
 • O-ring 113.9x3.63 EPDM, 5 pieces

  • further parts
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  71092209
 • Hood housing T12

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  11
  52005643
 • Terminal module 4-pole, HART, 2-wire

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52006197
 • Terminal module 4-pole, PA, FF

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52012156
 • Terminal mod. Ex d, 4-pol., 2wr,HART,T12

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52013302
 • Terminal mod. Ex d, 2-pol.,2wr,PA/FF,T12

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52013303
 • Terminal mod. 4-pol.,EEx ia,HART,T12,OVP

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52018949
 • Terminal mod. 2-p.,EEx ia,PA/FF,T12,OVP

  • Terminal module
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  35
  52018950
 • Display VU331, version 2

  • Display
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  52026443
 • Adaption kit housing F12, 2-wire, FHX40

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52018204
 • Cable FHX40, 20m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52016334
 • Cable FHX40, 5m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71020502
 • Cable FHX40, 10m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71020503
 • Cable FHX40, 30m

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71020504
 • Adapter cable FMR2xx/53x, FMU4x, FMP4x

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52007441
 • Tool for unplugging the antenna cable

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52007646
 • Adapterk. FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71000221
 • HF-test cable 6GHz

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71006590
 • ToF Adapter FXA291

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71007843
 • HF-test cable 6GHz + resistor

  • further parts
  Mã đơn hàng
  52028063
 • Modification name plate, non Ex

  • further parts
  Mã đơn hàng
  71067434
 • Display FHX40

  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  40
  FHX40-
 • Mounting bracket FHX40 1" / 2" pipe

  Mã đơn hàng
  52013874
 • Protective cover for housing T12/F12, SS

  Mã đơn hàng
  543199-0001
 • Antenna-Extension FAR10

  Mã đơn hàng
  FAR10-

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn