Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Gamma Synchronizer FHG66 - Radiometric measurement

Radiometric measurement
Synchronizer FHG66

Synchronization of an unlimited number of Gamma Modulators FHG65 for unhindered measurement

FHG66
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
 • Measuring principle

  Radiometric Limit

 • Communication

  Relay: 1x SPDT

 • Measuring principle

  Radiometric

 • Characteristic / Application

  Synchronization of an unlimited number of Gamma Modulators FHG65

 • Specialities

  If multiple Gamma Modulators FHG65 are used

 • Supply / Communication

  DC: 18...36 V

 • Ambient temperature

  Mounted individually:
  -20°C ...60°C
  ( -4°F ... 142°F)
  Mounted in a row without lateral spacing:
  -20°C... 50°C
  ( -4°F ...122°F)
  Installed in protective housing:
  -20°C ... 40°C
  ( -4°F ... 104°F)

 • Communication

  Relay: 1x SPDT

 • Measuring principle

  Radiometric

 • Characteristic / Application

  Synchronization of an unlimited number of Gamma Modulators FHG65

 • Specialities

  If multiple Gamma Modulators FHG65 are used

 • Supply / Communication

  DC: 18...36 V

 • Ambient temperature

  Mounted individually:
  -20°C ...60°C
  ( -4°F ... 142°F)
  Mounted in a row without lateral spacing:
  -20°C... 50°C
  ( -4°F ...122°F)
  Installed in protective housing:
  -20°C ... 40°C
  ( -4°F ... 104°F)

 • Communication

  Relay: 1x SPDT

 • Measuring principle

  Radiometric Limit

 • Communication

  Relay: 1x SPDT

 • Measuring principle

  Radiometric Density

 • Characteristic / Application

  Synchronization of an unlimited number of Gamma Modulators FHG65

 • Supply / Communication

  DC: 18...36 V

 • Ambient temperature

  Mounted individually:
  -20°C ...60°C
  ( -4°F ... 142°F)
  Mounted in a row without lateral spacing:
  -20°C... 50°C
  ( -4°F ...122°F)
  Installed in protective housing:
  -20°C ... 40°C
  ( -4°F ... 104°F)

 • Options

  Relay: 1x SPDT

 • Specialities

  If multiple Gamma Modulators FHG65 are used

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn