Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Gammapilot FTG20 - Radiometric point level

Radiometric
Point level detection
Gammapilot FTG20

Geiger-Mueller counter for point level detection with separate transmitter

FTG20
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
Lọc
Filter spare parts
Filter accessories
Loại
Tìm kiếm
Tìm kiếm

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • Cover

  Cover FTG20 F27 316L, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71186946
  • Cover

  Cover FTG20 F13 Ex Alu, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71186947
  • Cover

  Cover FTG20 Ex Alu, sight glass, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71186948
  • Cover

  Cover Alu, terminal comp. sensor, gask.

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71186964
  • Cover

  Cover 316L, terminal comp. sensor, gask.

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71186965
  • Sealing

  Gasket sensor cover FTG20 EPDM, 5pcs.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  26
  71186966
  • Sealing

  Sealing set EPDM,cover F13/17/18/27,10pc

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52004277
  • Electronic (sensor)

  Sensor electronics FTG20, 1x GM-tube

  • Electronic (sensor)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  71186950
  • Electronic (sensor)

  Sensor electronics FTG20, 2x GM-tube

  • Electronic (sensor)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  71186951
  • Electronic (sensor)

  Sensor electronics FTG20, 3x GM-tube

  • Electronic (sensor)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  71186952
  • Electronic

  Electronics FTG20

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  XPF0019-
  • Cable/cable accessories

  Cable L=5m/200inch, 2x M23, cink

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71186953
  • Cable/cable accessories

  Cable L=10m/400inch, 2x M23, cink

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71186954
  • Cable/cable accessories

  Cable L=20m/800inch, 2x M23, cink

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71186955
  • Cable/cable accessories

  Cable l=5m/200inch, 2x M23, 316L

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71186956
  • Cable/cable accessories

  Cable l=10m/400inch, 2x M23, 316L

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71186957
  • Cable/cable accessories

  Cable l=20m/800inch, 2x M23, 316L

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71186958
  • Cable/cable accessories

  Cable l=5m/200inch, 1x M23, 316L

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71186959
  • Cable/cable accessories

  Cable l=10m/400inch, 1x M23, 316L

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71186960
  • Cable/cable accessories

  Cable L=20m/800inch, 1x M23, 316L

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71186963
  • further parts

  Mounting set (2"/pipe 38_V4A

  • further parts
  Mã đơn hàng
  919806-1000
  • further parts

  Spare RFID TAG

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPRFID-

  Cooling tube FTG20, 316L, O-ring EPDM

  Mã đơn hàng
  71188130

  Mounting accessory FTG20 sensor

  Mã đơn hàng
  71188131

  Mounting accessory FTG20 cooling tube

  Mã đơn hàng
  71188133

  Mounting accessory FTG20 Transmitter

  Mã đơn hàng
  71188134

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn