Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Gammapilot FTG20 - Radiometric point level

Radiometric
Point level detection
Gammapilot FTG20

Geiger-Mueller counter for point level detection with separate transmitter

FTG20
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Filter
Lọc phụ tùng & phụ kiện

Back

Tìm kiếm
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
 • Cover FTG20 F27 316L, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71186946
 • Cover FTG20 F13 Ex Alu, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71186947
 • Cover FTG20 Ex Alu, sight glass, gasket

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  20
  71186948
 • Cover Alu, terminal comp. sensor, gask.

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71186964
 • Cover 316L, terminal comp. sensor, gask.

  • Cover
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  25
  71186965
 • Gasket sensor cover FTG20 EPDM, 5pcs.

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  26
  71186966
 • Sealing set EPDM,cover F13/17/18/27,10pc

  • Sealing
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  21
  52004277
 • Sensor electronics FTG20, 1x GM-tube

  • Electronic (sensor)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  71186950
 • Sensor electronics FTG20, 2x GM-tube

  • Electronic (sensor)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  71186951
 • Sensor electronics FTG20, 3x GM-tube

  • Electronic (sensor)
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  50
  71186952
 • Electronics FTG20

  • Electronic
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  30
  XPF0019-
 • Cable L=5m/200inch, 2x M23, cink

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71186953
 • Cable L=10m/400inch, 2x M23, cink

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71186954
 • Cable L=20m/800inch, 2x M23, cink

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71186955
 • Cable l=5m/200inch, 2x M23, 316L

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71186956
 • Cable l=10m/400inch, 2x M23, 316L

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71186957
 • Cable l=20m/800inch, 2x M23, 316L

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71186958
 • Cable l=5m/200inch, 1x M23, 316L

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71186959
 • Cable l=10m/400inch, 1x M23, 316L

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71186960
 • Cable L=20m/800inch, 1x M23, 316L

  • Cable/cable accessories
  Số bản vẽ
  Mã đơn hàng
  70
  71186963
 • Mounting set (2"/pipe 38_V4A

  • further parts
  Mã đơn hàng
  919806-1000
 • Spare RFID TAG

  • further parts
  Mã đơn hàng
  XPRFID-
 • Cooling tube FTG20, 316L, O-ring EPDM

  Mã đơn hàng
  71188130
 • Mounting accessory FTG20 sensor

  Mã đơn hàng
  71188131
 • Mounting accessory FTG20 cooling tube

  Mã đơn hàng
  71188133
 • Mounting accessory FTG20 Transmitter

  Mã đơn hàng
  71188134

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn