Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
 • Lịch sử
Gammapilot FTG20 - Radiometric point level

Radiometric
Point level detection
Gammapilot FTG20

Geiger-Mueller counter for point level detection with separate transmitter

FTG20
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

 • Measuring principle

  Radiometric Limit

 • Characteristic / Application

  Radiometric Transmitter with 1 to 3 Geiger-Müller counters for contactless measurement in liquids, sludge or suspensions under exteme process conditions

 • Specialities

  Calculation and sizing with Applicator

 • Supply / Communication

  Relay DPDT:
  19...253VAC, 19...55VDC
  8/16mA:
  11...36VDC, 11..30VDC (Exia)

 • Ambient temperature

  Relay DPDT:
  19...253VAC, 19...55VDC
  8/16mA:
  11...36VDC, 11..30VDC (Exia)

 • Process temperature

  Any

 • Process pressure / max. overpressure limit

  Any

 • Min. density of medium

  Any

 • Min. conductivity of medium

  Any

 • Main wetted parts

  Non-contact

 • Process connection

  Non-contact

 • Process connection hygienic

  Non-contact

 • Sensor length

  140 mm (5.5")

 • Communication

  Relay DPDT
  8/16mA
  4...20mA

 • Certificates / Approvals

  ATEX, CSA, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI, EAC

 • Options

  Sensitivity:
  1x Geiger- counter: 1-8uSv/h,
  2x Geiger- counter: 0,5-4uSv/h
  3x Geiger- counter: 0,3-2,7uSv/h
  Cooling jacket
  Transmitter with compartment for conduit

 • Components

  Isotope: FSG60, FSG61
  Source container: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, QG2000

 • Measuring principle

  Radiometric Limit

 • Characteristic / Application

  Radiometric Transmitter with 1 to 3 Geiger-Müller counters for contactless measurement in solids under exteme process conditions

 • Specialities

  Calculation and sizing with Applicator

 • Supply / Communication

  Relay DPDT:
  19...253VAC, 19...55VDC
  8/16mA:
  11...36VDC, 11..30VDC (Exia)

 • Ambient temperature

  -40...70°C,
  (-40...158°F),
  With cooling jacket:
  0...120°C
  (32...248°F)

 • Process temperature

  Any

 • Process pressure / max. overpressure limit

  Any

 • Min. density of medium

  Any

 • Main wetted parts

  Non-contact

 • Process connection

  Non-contact

 • Process connection hygienic

  Non-contact

 • Sensor length

  140 mm (5.5")

 • Communication

  Relay DPDT
  8/16mA
  4...20mA

 • Certificates / Approvals

  ATEX, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI, EAC

 • Options

  Sensitivity:
  1x Geiger- counter: 1-8uSv/h,
  2x Geiger- counter: 0,5-4uSv/h
  3x Geiger- counter: 0,3-2,7uSv/h
  Cooling jacket
  Transmitter with compartment for conduit

 • Components

  Isotope: FSG60, FSG61
  Source container: FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, QG2000

Chào mừng đến với Endress+Hauser!

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn